Fotogaléria - Albumy v roku 2017


Fotoalbumy z:

[19.10.2017] Zo života SOVIČIEK - tr.č.2 (119 fotiek)
[18.10.2017] Jesenná turistika III.MŠ 3.trieda (14 fotiek)
[17.10.2017] Plody jesene Usilovné včielky v CVČ 1.trieda MŠ Komenského (25 fotiek)
[16.10.2017] Mestská polícia a Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (20 fotiek)
[16.10.2017] Tvorivé dielne so starkými III.MŠ 4.trieda (48 fotiek)
[16.10.2017] Plody jesene v CVČ III.MŠ 3. a 4.trieda (32 fotiek)
[15.10.2017] Deti bežali za zdravie Beh Terryho Foxa 1. trieda MŠ Komenského (22 fotiek)
[15.10.2017] Dyňové pracovné popoludnie Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen. (51 fotiek)
[15.10.2017] Vitamínový deň u Usilovných včielok 1. trieda MŠ Komenského (57 fotiek)
[12.10.2017] Návšteva mestskej polície III.MŠ 4.trieda (13 fotiek)
[12.10.2017] Návšteva v DOS Stará Turá III.MŠ 4.trieda (8 fotiek)
[06.10.2017] Na kolesách - trieda č.6 (0 fotiek)
[05.10.2017] Rodinná športovo-zábavná olympiáda III.MŠ (23 fotiek)
[05.10.2017] Gaštankové tvorenie III.MŠ 3.trieda (8 fotiek)
[05.10.2017] Šarkaniáda (6 fotiek)
[04.10.2017] Deviataci vs. škôlkári, tr. č. 3, IV. MŠ (112 fotiek)
[03.10.2017] Jesenná športová olympiáda s rodičmi, IV.MŠ (44 fotiek)
[03.10.2017] Život KVETINIEK,október, tr.č.3, IV.MŠ (380 fotiek)
[02.10.2017] Šarkaniáda (52 fotiek)
[01.10.2017] Predplavecká príprava Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (160 fotiek)
[01.10.2017] Usilovné včielky na Gazdovskom dvore 1. trieda MŠ Komenského (86 fotiek)
[01.10.2017] Septembrové Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (62 fotiek)
[29.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3.trieda (7 fotiek)
[29.09.2017] Beh TERRYHO FOXA III.MŠ 3.trieda (6 fotiek)
[25.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 4. trieda (14 fotiek)
[25.09.2017] Beh Terryho Foxa III.MŠ 4.trieda (6 fotiek)
[20.09.2017] Komunitné políčka III.MŠ (30 fotiek)
[19.09.2017] Využitie pocitového chodníka (12 fotiek)
[18.09.2017] Život KVETINIEK,september, tr.č.3, IV.MŠ (136 fotiek)
[14.07.2017] Výlet do Podvišňového 1.trieda Komenského (28 fotiek)
[14.07.2017] Predplavecká príprava 1.trieda Komenského (37 fotiek)
[14.07.2017] Kúzelník - prekvapenie od p. Ligovej 1.trieda Komenského (31 fotiek)
[08.07.2017] Slávnostná rozlúčka s predškolákmi (14 fotiek)
[07.07.2017] MDD 1.trieda Komenského (63 fotiek)
[28.06.2017] Rozlúčka Veselých lienok s materskou školou (28 fotiek)
[28.06.2017] Opekačka so športovo zábavným popoludním s rodičmi na Dubníku (155 fotiek)
[28.06.2017] Turistika na Dubník Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153 (161 fotiek)
[27.06.2017] Trieda č. 2 Veselé lienky na výlete v Topoleckej (25 fotiek)
[21.06.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3. a 4. trieda (57 fotiek)
[21.06.2017] Deň detí Usilovné včielky trieda č.4 MŠ Hurbanova 153 (64 fotiek)
[21.06.2017] Zážitkový deň Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153 (46 fotiek)
[21.06.2017] Trieda č. 2 PREDLAVECKÁ PRÍPRAVA (34 fotiek)
[20.06.2017] Trieda č. 2 športové súťaže (28 fotiek)
[20.06.2017] 1. JÚN - trieda č. 2 (33 fotiek)
[20.06.2017] Máj v triede veselých lienok - trieda č. 2 (41 fotiek)
[19.06.2017] Trieda č. 2 - Veselé lienky na športovej olympiáde Hviezdičiek (57 fotiek)
[08.06.2017] Deťom pre radosť 1.6.2017 MDD III.MŠ 3.trieda (15 fotiek)
[06.06.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, jún, tr.č.5, IV.MŠ (48 fotiek)
[06.06.2017] Život KVETINIEK,jún, tr.č.6, IV.MŠ (142 fotiek)
[06.06.2017] Detská športová olympiáda hviezdičiek 2017 (55 fotiek)
[02.06.2017] trieda č. 2 - MDD - Mesto deťom (50 fotiek)
[31.05.2017] Usilovné včielky mamičkám 4. trieda Hurbanova 153 (86 fotiek)
[31.05.2017] Turistická vychádzka Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (59 fotiek)
[24.05.2017] Plavba loďou trieda č.2 (50 fotiek)
[24.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 2.trieda (9 fotiek)
[23.05.2017] Deň rodiny v triede č.2 (60 fotiek)
[23.05.2017] Deň matiek III.MŠ 3.trieda (9 fotiek)
[23.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 3.trieda (13 fotiek)
[23.05.2017] Predškoláci na plavbe loďou po Sĺňave (93 fotiek)
[22.05.2017] Deň rodiny III.MŠ 1.trieda (6 fotiek)
[22.05.2017] Divadlo zo šuflíka "Klauniáda" (17 fotiek)
[22.05.2017] Tutirstická vychádzka III.MŠ 4.trieda (10 fotiek)
[22.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 1.trieda (9 fotiek)
[22.05.2017] Plavba po Sĺňave III.MŠ 4.trieda (22 fotiek)
[22.05.2017] Návšteva Kvetiniek a Slniečok v CVČ (119 fotiek)
[16.05.2017] Deň matiek III.MŠ 2.trieda (5 fotiek)
[15.05.2017] Aprílové Usilovné včielky Malí záhradníci 4. trieda MŠ Hurbanova (70 fotiek)
[12.05.2017] Maľujem si vajíčko III.MŠ 3.trieda (58 fotiek)
[12.05.2017] Deň matiek III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[06.05.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, máj, tr.č.5, IV.MŠ (253 fotiek)
[06.05.2017] Život KVETINIEK,máj, tr.č.6, IV.MŠ (435 fotiek)
[03.05.2017] APRÍL V TRIEDE VESELÝCH LIENOK (60 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 3 Zelenej školy III.MŠ (12 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 6 Zelenej školy III.MŠ (10 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 12 Zelenej školy III.MŠ (11 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 12 Zelenej školy III.MŠ (10 fotiek)
[24.04.2017] Veľká noc u predškolákov III.MŠ 4.trieda (43 fotiek)
[24.04.2017] Jarné pracovné popoludnie III.MŠ 2.trieda (33 fotiek)
[21.04.2017] Budovanie pocitového chodníka III.MŠ 3.trieda (24 fotiek)
[21.04.2017] Sadenie priesad III.MŠ 3.trieda (13 fotiek)
[20.04.2017] Pálenie Moreny 5.4.2017 (48 fotiek)
[20.04.2017] Divadielko:Tri prasiatka a Medovníkový domček - trieda č.1 (22 fotiek)
[20.04.2017] Vítanie JARI - trieda č.1 (68 fotiek)
[20.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č. 1 (42 fotiek)
[19.04.2017] Doprava a Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (35 fotiek)
[19.04.2017] Usilovné včielky v mestskej knižnici K. Royovej 4. trieda (32 fotiek)
[19.04.2017] Usilovné včielky a kamarátka kniha 4. trieda Hurbanova 153 (79 fotiek)
[13.04.2017] Návšteva v ZŠ - trieda č.2 (29 fotiek)
[12.04.2017] Jarné popoludnie - trieda č. 2 (48 fotiek)
[12.04.2017] Deň vody v CVČ - trieda č. 1 (51 fotiek)
[12.04.2017] Na návšteve v ZŠ - trieda č. 1 (27 fotiek)
[11.04.2017] Na návšteve v škole III.MŠ 4.trieda (28 fotiek)
[11.04.2017] Divadielko (10 fotiek)
[11.04.2017] Jarná turistika III.MŠ 4.trieda (19 fotiek)
[11.04.2017] Veľkonočný Gazdovský dvor III.MŠ 4.trieda (43 fotiek)
[10.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, marec, tr.č.5, IV.MŠ (119 fotiek)
[09.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.2 (51 fotiek)
[05.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, apríl, tr.č.5, IV.MŠ (74 fotiek)
[05.04.2017] Život KVETINIEK,apríl, tr.č.6, IV.MŠ (163 fotiek)
[03.04.2017] Zábavné cvičenie "veselých lienok" s Kikou v CVČ - trieda č.2 (108 fotiek)
[03.04.2017] Gazdovský dvor Turá Lúka - trieda č.2 (55 fotiek)
[30.03.2017] Kolobežkári a cyklisti - naše "veselé lienky" - trieda č.2 (37 fotiek)
[30.03.2017] Gazdovský dvor Turá Lúka - trieda č.1 (66 fotiek)
[30.03.2017] Medzinárodný deň lesov III.MŠ (27 fotiek)
[29.03.2017] Talentmánia III.MŠ 4.trieda (29 fotiek)
[27.03.2017] Deň vody v CVČ III.MŠ 4.trieda (44 fotiek)
[27.03.2017] Zima, zimička u "veselých lienok" - trieda č.2 (91 fotiek)
[27.03.2017] Talentmánia v triede Zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda (50 fotiek)
[27.03.2017] Oslava Dňa vody v CVČ s "veselými lienkami" - trieda č.2 (55 fotiek)
[24.03.2017] Jarné upratovanie III.MŠ 1.trieda (8 fotiek)
[17.03.2017] Jarná vychádzka III.MŠ 4.trieda (12 fotiek)
[17.03.2017] Návšteva v knižnici III.MŠ 3.trieda (37 fotiek)
[15.03.2017] Návšteva mestskej knižnice K. Royovej - trieda č.1 (42 fotiek)
[15.03.2017] Divadlo na hojdačke "Posledný dinosaurus"- trieda č.1 (45 fotiek)
[15.03.2017] Divadielko Na hojdačke III.MŠ (26 fotiek)
[14.03.2017] Recitačná súťaž v triede "veselých lienok"- trieda č.2 (22 fotiek)
[14.03.2017] Kniha je "priateľ človeka" - trieda č.2 (45 fotiek)
[14.03.2017] "Posledný dinosaurus" - trieda č.2 (19 fotiek)
[13.03.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 3. a 4.trieda (22 fotiek)
[13.03.2017] Návšteva v Múzeu sestier Royových III.MŠ 4.trieda (13 fotiek)
[13.03.2017] Mesiac knihy v mestskej knižnici K. Royovej. III.MŠ 4.trieda (20 fotiek)
[12.03.2017] Život KVETINIEK,marec, tr.č.6, IV.MŠ (62 fotiek)
[09.03.2017] Návšteva z Lesoturu III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[27.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 3.trieda (48 fotiek)
[24.02.2017] Fašiangová návšteva z 2.B ZŠ III.MŠ (12 fotiek)
[24.02.2017] Tvorivé dielne s Kristínkou - III.MŠ 4.trieda (23 fotiek)
[17.02.2017] Škola plná hudby- trieda č.1,2 (22 fotiek)
[16.02.2017] Vo svete hudby III.MŠ 4.trieda (13 fotiek)
[16.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 4.trieda (16 fotiek)
[16.02.2017] Karneval trieda č. 5. a 6. (278 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ (47 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 1.trieda (17 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 2.trieda (26 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový zábavný karneval- trieda č.1,2 (69 fotiek)
[15.02.2017] Karnevalové dni Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (64 fotiek)
[15.02.2017] Karnevalovo fašiangové vystúpenie pre kamarátov Usilovné včielky (29 fotiek)
[15.02.2017] Ja a moji kamaráti Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (60 fotiek)
[14.02.2017] trieda č. 1 - Motýliky - Karneval (64 fotiek)
[13.02.2017] Fašiangy III.MŠ 4.trieda (11 fotiek)
[13.02.2017] Stavanie snehuliaka III.MŠ 2.trieda (5 fotiek)
[12.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Karneval (134 fotiek)
[11.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Zima (45 fotiek)
[11.02.2017] trieda č.2 -Loptičky - Rozprávka o rukavičke (26 fotiek)
[09.02.2017] Beseda s poľovníkom - trieda č.1 (44 fotiek)
[09.02.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, február, tr.č.5, IV.MŠ (12 fotiek)
[09.02.2017] Život KVETINIEK,február, tr.č.6, IV.MŠ (50 fotiek)
[03.02.2017] Beseda s poľovníkom u "veselých lienok" - trieda č.2 (25 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 1.trieda (19 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ (11 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 2.trieda (19 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 3.trieda (99 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 4.trieda (27 fotiek)
[31.01.2017] Zimné radovánky III.MŠ 4.trieda (23 fotiek)
[31.01.2017] Divadielko "Rukavička" III.MŠ (19 fotiek)
[30.01.2017] Poznávanie tradícií III.MŠ 4.trieda (45 fotiek)
[30.01.2017] Divadielko "Medovníkový domček" III.MŠ (18 fotiek)
[30.01.2017] Predvianočné posedenie III.MŠ 2.trieda (46 fotiek)
[30.01.2017] A opäť sú tu Vianoce... III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[30.01.2017] Vôňa Vianoc- trieda zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda (34 fotiek)
[30.01.2017] Prosba vtáčkov III.MŠ 3.trieda (24 fotiek)
[30.01.2017] Pečieme medovníky 3.trieda MŠ Hurbanova 153 (32 fotiek)
[12.01.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, január, tr.č.5, IV.MŠ (143 fotiek)
[12.01.2017] Život KVETINIEK,január, tr.č.6, IV.MŠ (175 fotiek)
[08.01.2017] Vianočná besiedka Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (46 fotiek)