Oznamy

 

Oznam

V piatok 2.2.2018 bude prevádzka MŠ z dôvodu

polročných prázdnin obmedzená, prihlásené deti

budú umiestnené podľa rozpisu:

 

    - v MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)

      v prevádzke 2. pavilón (prízemie-trieda č.3)

 

      v prevádzke dva pavilóny.

 

                 

 

VYHODNOTENIE

IV. materská škola (Hurbanova 153/62)..........3496,9 kg

III.materská škola (Hurbanova 142)..............2201,7 kg

V.  materská škola (Komenského 320)............1855,7 kg

----------------------------------------------------

SPOLU:..............................................7554,3 kg

 

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí podporili našu materskú školu účasťou na jesennom zbere papiera. Za získané finančné prostriedky zakúpime pre deti potrebné pomôcky, o ktorých budete neskôr informovaní. ĎAKUJEME.

 

NAJLEPŠÍ ZBERAČI

IV. MŠ: 1.MIESTO- Chutniaková Mia Iva,tr.č.3, 186 kg

             2.MIESTO- Nižňanský Adam,tr.č.3, 175,1 kg

             3.MIESTO- Grambálová Barbora,tr.č.6, 156,9 kg 

                    4.MIESTO- Koc Alex,tr.č.3, 153,3 kg

             5.MIESTO- Trnková Nina Anna,tr.č.4, 133,9 kg

             6.MIESTO- Úradníček Daniel,tr.č.6, 129,6 kg

             7.MIESTO- Durec Jakub,tr.č.5, 116,8 kg

             8.MIESTO- Pagáčová Karin,tr.č.5, 115,8 kg

             9.MIESTO- Orihel Filip,tr.č.6, 107,8 kg

             10.MIESTO- Hanicová Ria,tr.č.2, 102,8 kg

III.MŠ: 1.MIESTO- Mikláš Jaroslav,tr.č.2, 168,1 kg

             2.MIESTO- Štefanech Miloslav,tr.č.4, 158,9 kg

             3.MIESTO- Kýšková Karolína,tr.č.2, 115,1 kg

             4.MIESTO- Otiepka Radovan,tr.č.3, 114,1 kg

             5.MIESTO- Lackovičová Nela,tr.č.1, 110,1 kg

V. MŠ:  1.MIESTOPastorek Tibor,tr.č.1, 576 kg

            2.MIESTO- Líška Matej,tr.č.1, 194,8 kg

            3.MIESTO- Psotný Oliver, tr.č.1, 164,8 kg

            4.MIESTO- Hluchý Jakub, tr.č.2, 103,2 kg

 

 

OZNAM O PREVÁDZKE MŠ 

   Prevádzka materskej školy je v čase od 6.00 do 16.00. Deti prichádzajú do materskej školy do 8.00, potom sa budovy zamykajú.

                                                                                                                                        riaditeľka MŠ

 

 

 


Priložené súbory k článku:
ZOZN.DETÍ Hurb.153 a Kom.320-1718web.xls | ZOZNAMY DETÍ Hurb.142-1718web.xls


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...