Oznamy

Vitajte novom v školskom roku

   Školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 4. septembra 2017.

   Prevádzka materskej školy je v čase od 6.00 do 16.00. Deti prichádzajú do materskej školy do 8.00, potom sa budovy zamykajú.

 

Informácie pre rodičov novoprijatých detí:

 Do MŠ treba deťom priniesť :

- prezuvky - papuče (nie šľapky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa

- pyžamo, podpísané

- náhradné veci na prezlečenie (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky), podpísané  uložiť dieťaťu do skrinky označenej jeho menom.

- toaletné potreby: umelohmotný pohárik, hrebeň - dievčatká

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali požiadavku podpisovania osobných vecí detí. Vyhnete sa tak strate/zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

    Nástup dieťaťa do MŠ je podmienený  osvojením základných hygienických návykov a základov stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), dudlík, malo by ovládať jedenie  lyžicou a pitie z pohára.

 

 

    Prajeme Vám pokojný začiatok a príjemné prežitie celého školského roka!

 

Zoznamy tried nájdete v prílohe

                                                        riaditeľka MŠ

 

 

 


Priložené súbory k článku:
ZOZN.DETÍ Hurb.153 a Kom.320-1718web.xls | ZOZNAMY DETÍ Hurb.142-1718web.xls


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...