Rada školy

 

RADA ŠKOLY PRI  MŠ STARÁ TURÁ

HURBANOVA 142/46

 

PREDSEDA RŠ :                                      Ing. Andrej VOLÁR

PODPREDSEDA RŠ:                             Milada POTFAJOVÁ

 

Zloženie členov Rady školy:

4 DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA : JUDr. Patrícia KLAČKOVÁ

                                                                    Bc. Zuzana ZIGOVÁ

                                                                 Mgr. Ivona BARBUŠINOVÁ

                                                             Ing. Bc. Lukáš ADÁMEK

4 ZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA RODIČOV :                   Ing. JánŠULEJ

                                                                          Erika ŠVEHLOVÁ

                                                                   Ing. Dagmara LUKÁČOVÁ

                                                                          predseda RŠ

2 ZVOLENÍ ZÁSTUPCOVIA PEDAGÓGOV :              Mgr. Katarína MEDVEĎOVÁ

                                                                          podpredseda RŠ

1 ZVOLENÝ ZÁSTUPCA NEPED. ZAM. :                         Zuzana LEPKOVÁ

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...