Fotogaléria - Albumy v roku 2014


Fotoalbumy z:

[19.12.2014] VESELÍ ŠAŠKOVIA pečú medovníky - triedač.6 (51 fotiek)
[19.12.2014] Vitaj, Mikuláš! trieda č.5 (46 fotiek)
[19.12.2014] Vianočné popoludnie u VESELÝCH ŠAŠKOV - trieda č. 6 (44 fotiek)
[19.12.2014] VESELÍ ŠAŠAKOVIA a Mikuláš - trieda č. 6 (49 fotiek)
[18.12.2014] Vianočná návšteva detí 4. triedy III. MŠ v DOS (11 fotiek)
[18.12.2014] Vianočná besiedka v 4. triede III.MŠ (78 fotiek)
[17.12.2014] Vianoce v 3.triede III.MŠ (16 fotiek)
[17.12.2014] Vianoce v 2.triede III.MŠ (29 fotiek)
[16.12.2014] Mikuláš Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 Stará Turá (64 fotiek)
[16.12.2014] Zúbky ako perličky Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 Sta (96 fotiek)
[16.12.2014] Vianočná besiedka Usilovné včielky 2.trieda Hurbanova 153 (50 fotiek)
[13.12.2014] návšteva materského centra- Žabka trieda č.1 (25 fotiek)
[13.12.2014] vianočný koncert v ZUŠ (12 fotiek)
[12.12.2014] Vianočný koncert v ZUŠ 3. a 4. trieda III. MŠ (12 fotiek)
[12.12.2014] Vianočná besiedka 1. trieda III. MŠ (88 fotiek)
[08.12.2014] Vianočné vystúpenie detí III. MŠ 4. triedy v DK Javorina (25 fotiek)
[04.12.2014] Zúbky ako perličky - trieda č.5,6 (57 fotiek)
[04.12.2014] Cvičíme pre zdravie - trieda č.5,6 (75 fotiek)
[03.12.2014] Netradičné cvičenie s Miškom III. MŠ 3. a 4. trieda (36 fotiek)
[03.12.2014] Mikuláš v III. MŠ, 1. 2. 3. a 4. trieda (96 fotiek)
[02.12.2014] CVČ- jeseň, trieda č.3 (21 fotiek)
[02.12.2014] Zdobenie medovníkov v 4. triede III.MŠ (21 fotiek)
[21.11.2014] Divadielko " Pod hríbom" v III. MŠ (24 fotiek)
[21.11.2014] Divadielko " Pod hríbom " v III. MŠ (16 fotiek)
[21.11.2014] Zúbky ako perličky v 1. a 2. triede III. MŠ (27 fotiek)
[11.11.2014] " Zúbky ako perličky " v 3. a 4. triede III. MŠ (66 fotiek)
[11.11.2014] jesenné šantenie s I. ročníkom ZŠ (36 fotiek)
[11.11.2014] Varíme - trieda č.1 (30 fotiek)
[11.11.2014] Odšťavujeme - trieda č.1 (23 fotiek)
[11.11.2014] Učíme sa - trieda č.1 (12 fotiek)
[11.11.2014] Tvoríme - trieda č.1 (32 fotiek)
[11.11.2014] Pečieme - trieda č.1 (23 fotiek)
[11.11.2014] Oddychujeme - trieda č.1 (8 fotiek)
[11.11.2014] Chodíme na čerstvý vzduch- trieda č.1 (9 fotiek)
[11.11.2014] Blahoželáme - trieda č.1 (26 fotiek)
[11.11.2014] Papáme - trieda č.1 (9 fotiek)
[11.11.2014] Hráme divadlo- trieda č.1 (12 fotiek)
[11.11.2014] Hráme sa - trieda č.1 (11 fotiek)
[10.11.2014] Jeseň v MŠ (20 fotiek)
[10.11.2014] škriatok Lapajko (21 fotiek)
[06.11.2014] Dopravná výchova s RÚVZ v III. MŠ (4 fotky)
[06.11.2014] Lucka a Mirka z Lesoturu v 3.triede III. MŠ (33 fotiek)
[05.11.2014] Farebná jeseň v triede č. 5 (126 fotiek)
[04.11.2014] Besiedka pre babičky a deduškov 3. trieda III. MŠ (25 fotiek)
[31.10.2014] Október- mesiac úcty k starším- trieda č.1 (62 fotiek)
[31.10.2014] Tvorivá tekvičkovo- halloweenská dielňa- trieda č.1 (14 fotiek)
[30.10.2014] Ovocníčkovia Komenského 320, 2. trieda (62 fotiek)
[30.10.2014] divadlo Na traky s Rozprávkou z mlyna Komenského 320, 2.trieda (46 fotiek)
[29.10.2014] Rozprávka z mlyna v III. MŠ (23 fotiek)
[29.10.2014] Športové dopoludnie s basketbalom 3. a 4. trieda III. MŠ (36 fotiek)
[29.10.2014] Prekvapenia pre starých rodičov v 4. triede III. MŠ (79 fotiek)
[29.10.2014] Deti 4. triedy III. MŠ v Dome opatrovateľskej služby (7 fotiek)
[29.10.2014] Jesenné variácie v 4. triede III. MŠ (29 fotiek)
[29.10.2014] Výlet za zvieratkami - trieda č. 3 (32 fotiek)
[28.10.2014] Jesenné pracovné popoludnie Usilovných včielok 2. trieda (103 fotiek)
[28.10.2014] Farebná jeseň a zdravé dobrôtky Usilovné včielky 2. trieda (116 fotiek)
[28.10.2014] Divadlo na traky- "Rozprávka z mlyna" (24 fotiek)
[28.10.2014] Tekvičkové popoludnie - trieda č.3 (21 fotiek)
[27.10.2014] Vitamíny v triede VESELÝCH ŠAŠKOV- trieda č.6 (8 fotiek)
[27.10.2014] VESELÍ ŠAŠKOVIA púšťajú šarkana- trieda č.6 (13 fotiek)
[27.10.2014] VESELÍ ŠAŠKOVIA na turistickej vychádzke- trieda č.6 (34 fotiek)
[27.10.2014] Šikovní VESELÍ ŠAŠKOVIA (39 fotiek)
[27.10.2014] Jesenné výtvory rodičov a detí - trieda č.6 (19 fotiek)
[27.10.2014] Hry veselých šaškov - trieda č.6 (48 fotiek)
[27.10.2014] Oslavy detí- trieda č.6 (20 fotiek)
[26.10.2014] Basketbal v MŠ, na Komeského 320/1 (108 fotiek)
[26.10.2014] Besiedka pre starých rodičov, Komeského 320/1, 2. trieda (73 fotiek)
[26.10.2014] Domestos 2. trieda, Komenského 320 (8 fotiek)
[24.10.2014] Jesenná besiedka a pracovné popoludnie v 4.triede III. MŠ (69 fotiek)
[24.10.2014] Jesenná besiedka a pracovné popoludnie v 3.triede III. MŠ (69 fotiek)
[22.10.2014] Basketbal - trieda č.3 (13 fotiek)
[21.10.2014] Jeseň v 2. triede III.MŠ (16 fotiek)
[20.10.2014] Exkurzia na minifarmu v Lubine, Barine 3. a 4. trieda III. MŠ (161 fotiek)
[20.10.2014] Jeseň v 1. triede III.MŠ (63 fotiek)
[16.10.2014] predškoláci na návšteve u prváčikov (33 fotiek)
[16.10.2014] turistická vychádzka na Dubník (24 fotiek)
[15.10.2014] predplavecká príprava II. trieda Komenského (149 fotiek)
[11.10.2014] predplavecká príprava (61 fotiek)
[11.10.2014] gazdovský dvor- varenie slivkového lekváru (61 fotiek)
[08.10.2014] Šarkaniáda III. MŠ (24 fotiek)
[01.10.2014] Plavecký výcvik 3. a 4. trieda III. MŠ (151 fotiek)
[23.09.2014] brannoturistická vychádzka 2. trieda Komenského 320/1 (36 fotiek)
[22.09.2014] Plavecký výcvik IV.MŠ - trieda č.3 a III. MŠ - trieda č.4 (57 fotiek)
[21.09.2014] Varenie lekváru-Gazdovský dvor, Turá Lúka 3. a 4. trieda III.MŠ (41 fotiek)
[21.09.2014] Jesenná brannoturistická vychádzka 3. a 4. trieda III. MŠ (17 fotiek)
[17.09.2014] Gazdovský dvor - trieda č.3,4 (29 fotiek)
[16.09.2014] Naše prvé dni, Farebné kvietky , 1. trieda , Hurbanova 153 (12 fotiek)
[16.09.2014] Ja a moji kamaráti,Usilovné včielky ,2. trieda, Hurbanova 153 (56 fotiek)
[20.07.2014] Rozlúčková opekačka Usilovné včielky 1. trieda Komenského (243 fotiek)
[20.07.2014] Škola v prírode Prašník Dúbrava Usilovné včielky 1. trieda (353 fotiek)
[30.06.2014] Škola v prírode Prašník 2. trieda Komenského 320 / 1 (215 fotiek)
[27.06.2014] Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ III. MŠ 3. trieda (61 fotiek)
[25.06.2014] Rozlúčka s MŠ 2. trieda (29 fotiek)
[24.06.2014] Škola v prírode (253 fotiek)
[19.06.2014] Návšteva CVČ tr.č.3,4 Hurbanova 153 (150 fotiek)
[19.06.2014] MINIZOO - Lubina tr.č.3,4 Hurbanova 153 (158 fotiek)
[15.06.2014] Výlet Hustopeče Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1 (150 fotiek)
[11.06.2014] Letný karneval III. MŠ (102 fotiek)
[11.06.2014] Výlet ne hrad Veveří 3. trieda III. MŠ (107 fotiek)
[11.06.2014] Branno turistická vychádzka III. MŠ 3. a 4. trieda (79 fotiek)
[09.06.2014] Výlet na hrad Veveří a do MŠ Hustepeče 2. trieda MŠ Komenského (57 fotiek)
[09.06.2014] Výlet na trenčiansky hrad 2. trieda MŠ Komenského (43 fotiek)
[03.06.2014] Olympiáda hviezdičiek III. MŠ 3. trieda (38 fotiek)
[03.06.2014] Pohyb - moje hobby III. MŠ 3. a 4. trieda (9 fotiek)
[03.06.2014] Exotické zvieratá - návšteva detí III.MŠ 3. triedy v CVČ (47 fotiek)
[31.05.2014] Exkurzia v kvetinárstve IRIS Usilovné včielky 1. trieda Komen (79 fotiek)
[31.05.2014] Olympiáda Hviezdičiek Usilovné včielky 1. trieda Komenského (99 fotiek)
[31.05.2014] Sviatok mamičiek Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1 (61 fotiek)
[31.05.2014] Výlet Trenčiansky hrad Usilovné včielky 1. trieda Komenského (146 fotiek)
[30.05.2014] Výlet na Trenčiansky hrad III. MŠ 3. trieda (112 fotiek)
[29.05.2014] Deň matiek tr.č.3, Hurbanova 153 (11 fotiek)
[29.05.2014] Deň matiek tr.č.4, Hurbanova 153 (84 fotiek)
[29.05.2014] Deň matiek tr.č.6, Hurbanova 153 (24 fotiek)
[29.05.2014] Farma Podkylava tr.č.3., Hurbanova 153 (55 fotiek)
[29.05.2014] Farma Podkylava tr.č.4, Hurbanova 153 (128 fotiek)
[29.05.2014] Veľkon. popoludnie tr.č.1, Hurbanova 153 (28 fotiek)
[29.05.2014] Veľkon.popoludnie tr.č.6, Hurbanova 153 (34 fotiek)
[27.05.2014] Zoznamujeme sa s remeslami v MŠ Komenského 2. trieda (30 fotiek)
[26.05.2014] Výlet na hospodársky dvor 2. trieda III. MŠ (64 fotiek)
[26.05.2014] Výlet na farmu v Podkylave 4. trieda III. MŠ (70 fotiek)
[22.05.2014] Deň matiek 4. trieda III. MŠ (60 fotiek)
[22.05.2014] Deň matiek 1. trieda III. MŠ (7 fotiek)
[22.05.2014] Aktivity detí s LESOTUROM v 2. triede III. MŠ (48 fotiek)
[19.05.2014] Deň matiek 3. trieda III. MŠ (12 fotiek)
[19.05.2014] Deň matiek 2. trieda III. MŠ (23 fotiek)
[13.05.2014] Pletieme z prútikov 2. trieda MŠ Komenského (41 fotiek)
[13.05.2014] Gazdovský dvor, Turá Lúka tr.č.4 (38 fotiek)
[13.05.2014] Gazdovský dvor, Turá Lúka tr.č.3 (66 fotiek)
[13.05.2014] Hasič.zbrojnica, Myjava, tr.č.4 (46 fotiek)
[13.05.2014] Hasič.zbrojnica, Myjava, tr.č.3 (70 fotiek)
[09.05.2014] Palenie Moreny, Hurbanova 153 (20 fotiek)
[07.05.2014] Návšteva v LESOTURE III. MŠ 2., 3, a 4. trieda (77 fotiek)
[29.04.2014] Basketbal III.MŠ 3. trieda (45 fotiek)
[29.04.2014] Deň Zeme v CVČ III. MŠ 3. trieda (118 fotiek)
[28.04.2014] DEŇ ZEME v CVČ Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1 (89 fotiek)
[28.04.2014] Exkurzia u Dentálnej hygieničky Usilovné včielky1.trieda Kom (66 fotiek)
[28.04.2014] Veľkonočné kultúrne vystúpenie na námestí Usilovné včielky (96 fotiek)
[28.04.2014] Športové dopoludnie s MBK Stará Turá Usilovné včielky 1. trieda (77 fotiek)
[28.04.2014] Zahrajme si basketbal. 2. trieda, MŠ Komenského. (69 fotiek)
[28.04.2014] Oslava narodenín 2. trieda MŠ Komenského (16 fotiek)
[27.04.2014] Deň Zeme 2.trieda MŠ Komenského (113 fotiek)
[24.04.2014] Malí záhradníci. 2.trieda, MŠ Komenského (25 fotiek)
[23.04.2014] Hasičský a záchranný zbor - hasičská zbrojnica Turá Lúka III.MŠ (103 fotiek)
[23.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 2. trieda (36 fotiek)
[23.04.2014] Návšteva na Gazdovskom dvore v Turej Lúke III. MŠ 3. trieda (51 fotiek)
[23.04.2014] " POZNÁTE ZAJKA " - návšteva CVČ III.MŠ 3. trieda (21 fotiek)
[16.04.2014] Veľkonočná besiedka 2. trieda MŠ Komenského (85 fotiek)
[16.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 4. trieda (51 fotiek)
[16.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 3. trieda (29 fotiek)
[15.04.2014] Veľkonočné tradície na Gazdovskom dvore 2. trieda Komenského MŠ (49 fotiek)
[15.04.2014] Hasičská zbrojnica na Turej Lúke 2. trieda MŠ Komenského (103 fotiek)
[15.04.2014] Pálenie Moreny III. MŠ (39 fotiek)
[14.04.2014] Poznávame svet našich priateľov 2. trieda, MŠ Komenského (13 fotiek)
[14.04.2014] Návšteva u sokoliara p. Málka trieda 2, MŠ Komenského (41 fotiek)
[14.04.2014] Turistická vychádzka Na dubník, trieda 2, MŠ Komenského (0 fotiek)
[10.04.2014] Zdobenie kraslíc s rodičmi tr.č.3, Hurbanova 153 (40 fotiek)
[10.04.2014] Vých.koncert-Pesničky o zvieratkách, Hurbanova 153 (40 fotiek)
[09.04.2014] Veľkonočné pletenie korbáčov Usilovné včielky 1.trieda Komen (68 fotiek)
[04.04.2014] Návšteva u uja sokoliara III. MŠ 2., 3., 4.trieda (70 fotiek)
[03.04.2014] Canisterapia 3. a 4. trieda III. MŠ (93 fotiek)
[03.04.2014] Pesničky o zvieratkách s ujom Janom III.MŠ 2., 3. a 4. trieda (61 fotiek)
[01.04.2014] Kanisterapia tr.č.3,4 Hurbanova 153 (50 fotiek)
[01.04.2014] Jarné kvety a domáce zvieratá tr.č.5 (12 fotiek)
[30.03.2014] Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej Usilovné včielky 1. trieda (32 fotiek)
[30.03.2014] Canisterapia Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1 (91 fotiek)
[30.03.2014] Putovanie vody s kvapôčkou Usilovné včielky 1. trieda Komen (57 fotiek)
[27.03.2014] Spoločensko fašiangový ples Usilovných včielok v MŠ Komenského (268 fotiek)
[27.03.2014] Návšteva mestského múzea III. MŠ 3. trieda (28 fotiek)
[26.03.2014] Návšteva knižnice, tr.č.4, Hurbanova 153 (24 fotiek)
[26.03.2014] Fašiangy, Hurbanova 153,tr.č.4 (136 fotiek)
[24.03.2014] Deň vody III.MŠ 3. trieda (42 fotiek)
[24.03.2014] Návšteva knižnice K. Royovej III. MŠ 2., 3., 4. trieda (28 fotiek)
[19.03.2014] Jarná brannoturistická vychádzka III. MŠ 2. trieda (22 fotiek)
[11.03.2014] Netradičné cvičenie s Miškom III.MŠ 3. trieda (58 fotiek)