Fotogaléria - Albumy v roku 2015


Fotoalbumy z:

[31.12.2015] Vianočné posedenie v 4.triede III.MŠ (41 fotiek)
[31.12.2015] Vianočné posedenie v 2. triede III.MŠ (36 fotiek)
[21.12.2015] Návšteva DOS deťmi zo 4. triedy III.MŠ (24 fotiek)
[21.12.2015] Vianočné posedenie v 3. triede III.MŠ (26 fotiek)
[21.12.2015] Predvianočné pracovné popoludnie v 4. triede III. MŠ (41 fotiek)
[17.12.2015] Veselí šaškovia a spolupráca s 1.B (35 fotiek)
[16.12.2015] Vianočná besiedka - trieda č.3 (93 fotiek)
[16.12.2015] Spolupráca ZŠ s MŠ - divadielko MRÁZIK (20 fotiek)
[14.12.2015] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - ZIMA (5 fotiek)
[11.12.2015] Pečenie medovníčkov u Kvetiniek, tr.č.1, IV.MŠ (27 fotiek)
[10.12.2015] divadlo Na traky (25 fotiek)
[10.12.2015] Pečenie medovníkov - trieda č.3 (73 fotiek)
[06.12.2015] Mikuláš v triede veselých šaškov (25 fotiek)
[06.12.2015] Veselí šaškovia na vianočnom Gazdovskom dvore (25 fotiek)
[06.12.2015] Vianočná besiedka v triede veselých šaškov (51 fotiek)
[05.12.2015] Mikuláš IV. MŠ (25 fotiek)
[04.12.2015] Divadielko RUKAVIČKA v III.MŠ (6 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v triede veselých lienok (21 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v III. MŠ (11 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v 1. triede III.MŠ (19 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v 3. triede III.MŠ (18 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v 4. triede III.MŠ (22 fotiek)
[02.12.2015] Mikuláš v 2. triede III.MŠ (30 fotiek)
[01.12.2015] Mikuláš u Kvetiniek a Hravých slniečok, IV.MŠ (49 fotiek)
[01.12.2015] Jesenné popoludnie v triede veselých lienok (73 fotiek)
[30.11.2015] Beh TERRYHO FOXA (16 fotiek)
[30.11.2015] Návšteva v Dome opatrovateľskej služby 3. trieda III. MŠ (6 fotiek)
[29.11.2015] Starostlivosť o zúbky v triede veselých šaškov (24 fotiek)
[26.11.2015] Divadielko VIANOCE V LESE v III. MŠ (16 fotiek)
[26.11.2015] Spolupráca s LESOTUROM v 3. triede III.MŠ (25 fotiek)
[26.11.2015] Naše zdravie - Zúbky Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 S (136 fotiek)
[24.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka na interaktívnej tabuli, IV.MŠ (5 fotiek)
[23.11.2015] Starostlivosť o zúbky v 1. triede III.MŠ (27 fotiek)
[23.11.2015] 1.a 2.tr., IV.MŠ - Chorý medvedík a Stratená vreckovka (72 fotiek)
[20.11.2015] Zúbky ako perličky- trieda č.3,4 (73 fotiek)
[20.11.2015] trieda č.4- Jeseň k nám prišla zas, pozri, aký to bol krásny čas (103 fotiek)
[18.11.2015] Zúbky ako perličky 2. trieda III.MŠ (34 fotiek)
[15.11.2015] Dentálna hygiena 5.trieda (77 fotiek)
[11.11.2015] Starostlivosť o zúbky v 3. a 4. triede III. MŠ (12 fotiek)
[11.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka z 1.a 2.tr., IV.MŠ - Divadlo o zúbkoch (30 fotiek)
[11.11.2015] Farebná jeseň v III. MŠ (11 fotiek)
[11.11.2015] Jesenné popoludnie v 3. triede III.MŠ (55 fotiek)
[11.11.2015] Veselí šaškovia v Dome opatrovateľskej služby (25 fotiek)
[10.11.2015] Trieda MOTÝLIKOV na plavárni (27 fotiek)
[10.11.2015] MOTÝLIKY v CVČ (15 fotiek)
[10.11.2015] MOTÝLIKY v knižnici (6 fotiek)
[10.11.2015] Návšteva prvákov v triede MOTÝLIKOV (21 fotiek)
[09.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka z 1.a 2.tr., IV.MŠ- Zúbky ako perličky (39 fotiek)
[09.11.2015] Zdravo sa stravujeme, experimentujeme s ovocím. Trieda č. 5 (47 fotiek)
[09.11.2015] jesenné variácie s besiedkou trieda č. 5 (55 fotiek)
[06.11.2015] Pampúšik u Kvetiniek a Hravých slniečok z 1.a 2.tr., IV.MŠ (15 fotiek)
[04.11.2015] Veselí šaškovia v knižnici (20 fotiek)
[04.11.2015] Jesenné popoludnie - trieda č.3 (25 fotiek)
[04.11.2015] Jeseň s Lesoturom (32 fotiek)
[02.11.2015] Besiedka pre starých rodičov v triede veselých šaškov (39 fotiek)
[02.11.2015] Veselí šaškovia na návšteve u prvákov (43 fotiek)
[29.10.2015] Spolupráca MŠ s Lesoturom (31 fotiek)
[27.10.2015] Návšteva v Dome opatrovateľskej služby 4. trieda III. MŠ (21 fotiek)
[27.10.2015] Popoludnie venované starým rodičom 4. trieda III.MŠ (34 fotiek)
[26.10.2015] Predškoláci a spolupráca s Lesoturom (37 fotiek)
[26.10.2015] Veselí šaškovia v CVČ (30 fotiek)
[26.10.2015] Zdravý nápoj s tetou Magdou a vitamánmi Usilovné včielky 6. tr. (21 fotiek)
[26.10.2015] Tekvicové pracovné popoludnie s rodičmi Usilovné včielky 6. tr. (50 fotiek)
[26.10.2015] Čarovanie s pani Jeseňou Usilovné včielky 6.trieda Hurbanova 153 (88 fotiek)
[26.10.2015] Veselí šaškovia spoznávali ľudové remeslá na KOPANIČIARSKOM JARM (27 fotiek)
[23.10.2015] Jesenné popoludnie v 2. triede III. MŠ (79 fotiek)
[22.10.2015] Jesenné popoludnie v 4. triede III. MŠ (66 fotiek)
[19.10.2015] Divadlo SLNIEČKO v III. MŠ (22 fotiek)
[19.10.2015] CVČ Plody jesene- trieda č.3 (19 fotiek)
[19.10.2015] Predplavecká príprava- trieda č.3 (43 fotiek)
[09.10.2015] Návšteva BIOFARMY v Podkylave (65 fotiek)
[09.10.2015] Plavecký výcvik 3. a 4. trieda III.MŠ (24 fotiek)
[09.10.2015] Jesenná návšteva v CVČ 3.a 4.trieda III.MŠ (39 fotiek)
[09.10.2015] Hravé slniečka v triede č.2, IV.MŠ (73 fotiek)
[05.10.2015] Šarkaniáda IV.MŠ (63 fotiek)
[04.10.2015] Jesenná športová olympiáda, IV.MŠ (18 fotiek)
[04.10.2015] Veselí šaškovia na plavárni (67 fotiek)
[04.10.2015] Veselí šaškovia na výstave krojov (24 fotiek)
[04.10.2015] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - JESEŇ (113 fotiek)
[29.09.2015] Jesenné variácie v 4. triede III. MŠ (5 fotiek)
[29.09.2015] Cvičenie s Miškom III. MŠ (53 fotiek)
[29.09.2015] Cvičenie s Miškom 5. trieda (53 fotiek)
[23.09.2015] Jesenná branno-turistická vychádzka 2. trieda III. MŠ (41 fotiek)
[22.09.2015] Predškoláci na Gazdovskom Dvore (80 fotiek)
[22.09.2015] Jesenná branno-turistická vychádzka 3.trieda III.MŠ (24 fotiek)
[21.09.2015] Výstava krojov III.MŠ 4.trieda (9 fotiek)
[18.09.2015] Šarkaniáda III.MŠ (37 fotiek)
[18.09.2015] Brannoturistická vychádzka 4. trieda III.MŠ (19 fotiek)
[17.09.2015] Veselí šaškovia na farme v PODKYLAVE (77 fotiek)
[30.06.2015] Rozlúčka s materskou školou (73 fotiek)
[29.06.2015] Sladká rozlúčka s MŠ v 4. triede III. MŠ (9 fotiek)
[29.06.2015] Rozlúčkový karneval III. MŠ (113 fotiek)
[29.06.2015] Rozlúčka predškolákov MsÚ - trieda č.3 (45 fotiek)
[26.06.2015] Rozlúčka predškolákov na MsÚ, 3. a 4.trieda, III.MŠ (67 fotiek)
[24.06.2015] Naše krásne aktivity v júni - trieda č.5 (31 fotiek)
[22.06.2015] Škola v prírode 3. a 4. trieda III. MŠ (232 fotiek)
[22.06.2015] Výlet do Čachtíc na hrad 2.trieda Komenského (129 fotiek)
[22.06.2015] Rozlúčkový výlet do Podvišňového (73 fotiek)
[22.06.2015] Škola v prírode- trieda č.3 (53 fotiek)
[22.06.2015] Canesterapia trieda 2. Komenského (75 fotiek)
[22.06.2015] Odmeny za celoročnú usilovnú prácu detí 3. trieda III. MŠ (11 fotiek)
[21.06.2015] besiedka ku Dňu matiek (38 fotiek)
[21.06.2015] fantastická škola v prírode (191 fotiek)
[21.06.2015] čarovná gitara (25 fotiek)
[20.06.2015] Dopravná výchova v triede č.5 (59 fotiek)
[15.06.2015] Polícia deťom MDD (69 fotiek)
[15.06.2015] LESOTUR Stará Turá (91 fotiek)
[15.06.2015] Návšteva ZOO v CVČ - trieda č.3 (34 fotiek)
[09.06.2015] Brannoturistická vychádzka 2 . trieda (3 fotky)
[09.06.2015] Canisterapia (159 fotiek)
[09.06.2015] MiniZoo tety Janky v CVČ, 3. a 4. trieda III.MŠ (69 fotiek)
[08.06.2015] MDD v Starej Turej - trieda č.5 (117 fotiek)
[08.06.2015] Škola voláá - tablo 3.a 4. triedy, III.MŠ (9 fotiek)
[08.06.2015] Besiedka ku Dňu matiek - trieda č.1 (39 fotiek)
[04.06.2015] Canisterapia III. MŠ (136 fotiek)
[03.06.2015] Pletieme z prútia, 2.trieda Komenského 320 (90 fotiek)
[03.06.2015] Cesta lesným chodníčkom, 2.trieda Komenského 320 (80 fotiek)
[02.06.2015] Sadenie okrasných krov v III. MŠ (29 fotiek)
[02.06.2015] Výlet na hrad Beckov a do Podolia 3. a 4. trieda III. MŠ (94 fotiek)
[02.06.2015] Besiedka ku Dňu matiek 2.trieda Komenského (37 fotiek)
[02.06.2015] Brannoturistická vychádzka na Drahy, 2 trieda Komenského 320 (90 fotiek)
[02.06.2015] Ujo poľovník v 4. triede III.MŠ (37 fotiek)
[01.06.2015] MDD v Starej Turej, III.MŠ (57 fotiek)
[31.05.2015] Deň detí MDD Usilovné včielky 2. trieda MŠ Hurbanova 153 (106 fotiek)
[31.05.2015] Deň mamičiek a rodiny Usilovné včielky 2.trieda MŠ Hurbanova153 (99 fotiek)
[29.05.2015] Vláčikom do Višňového 4. trieda III. MŠ (51 fotiek)
[29.05.2015] Odkrývanie tajomstiev s Lesoturom,3.a 4.tr., III.MŠ (86 fotiek)
[29.05.2015] Športový výcvik psíkov 3. trieda III. MŠ (80 fotiek)
[25.05.2015] Plavba loďou-1. trieda (50 fotiek)
[22.05.2015] Trieda č. 6 - Deň matiek v triede veselých šaškov (37 fotiek)
[22.05.2015] Deň matiek v 3. triede III. MŠ (35 fotiek)
[22.05.2015] Výlet loďou - trieda č.3 (113 fotiek)
[22.05.2015] Trieda č. 6 - Veselí šaškovia na Minifarme Lubina (107 fotiek)
[19.05.2015] Deň matiek v 1. triede III.MŠ (6 fotiek)
[19.05.2015] U starých rodičov Štefanechovcov na návšteve 3. trieda III. MŠ (82 fotiek)
[18.05.2015] hviezdičková olympiáda (71 fotiek)
[18.05.2015] vystúpenie v DK Javorina ku Dňu matiek (8 fotiek)
[15.05.2015] Deň matiek v 4. triede III. MŠ (63 fotiek)
[15.05.2015] Regionálna olympiáda v III. MŠ (131 fotiek)
[10.05.2015] Domáce zvieratká- trieda č.5 (47 fotiek)
[07.05.2015] Šikovníci z 3.triedy III.MŠ (17 fotiek)
[06.05.2015] Pracovníci Lesoturu v III. MŠ (110 fotiek)
[05.05.2015] Jar, jar prišla i k nám- trieda č.5 (91 fotiek)
[04.05.2015] Jar k nám prišla... Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 (49 fotiek)
[04.05.2015] Doprava u Usilovných včielok 2. trieda Hurbanova 153 (73 fotiek)
[29.04.2015] Malí poľovníci v III. MŠ (37 fotiek)
[28.04.2015] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.3 (62 fotiek)
[28.04.2015] Deň Zeme v spolupráci s CVČ - trieda č.3 (59 fotiek)
[28.04.2015] Naše talenty III. MŠ (30 fotiek)
[28.04.2015] Deň Zeme u malých lienok- trieda č.5 (41 fotiek)
[27.04.2015] Naše talenty 2. trieda Komenského 320/1 (28 fotiek)
[27.04.2015] Deň otvorených dverí v ZUŠ - 2 trieda Komenského 320/ 1 (120 fotiek)
[27.04.2015] Deň Zeme s CVČ - 2. trieda Komenského 320 / 1 (44 fotiek)
[26.04.2015] deň Zeme (25 fotiek)
[26.04.2015] naše talenty (18 fotiek)
[26.04.2015] vykládka dreva (16 fotiek)
[24.04.2015] Naše aprílové šantenie na pobyte vonku- trieda č.5 (21 fotiek)
[23.04.2015] Deň otvorených dverí v ZUŠ III. MŠ (115 fotiek)
[23.04.2015] Naša prvá úroda - žerucha v 4. triede III. MŠ (7 fotiek)
[23.04.2015] Deň Zeme v III. MŠ (63 fotiek)
[17.04.2015] Malí záhradníci v 4. triede III. MŠ (17 fotiek)
[17.04.2015] Veľkonočné popoludnie v triede č.4 (26 fotiek)
[17.04.2015] Hasiči- trieda č.4 (39 fotiek)
[17.04.2015] Beseda s poľovníkom- trieda č.4 (11 fotiek)
[16.04.2015] Aktivity jeseň - trieda č. 4 (63 fotiek)
[16.04.2015] Návšteva CVČ- trieda č.4 (18 fotiek)
[16.04.2015] Morena - trieda č.4 (15 fotiek)
[14.04.2015] Oslávenci v triede VESELÝCH ŠAŠKOV (57 fotiek)
[14.04.2015] sadenie stromčekov (18 fotiek)
[14.04.2015] žrúti (21 fotiek)
[14.04.2015] naše talenty (3 fotky)
[10.04.2015] Malí záhradníci v 2. triede III. MŠ (13 fotiek)
[08.04.2015] Poznáte zajka v CVČ 3. trieda III. MŠ (14 fotiek)
[02.04.2015] Veľkonočné popoludnie 1. trieda III. MŠ (42 fotiek)
[01.04.2015] Veľkonočné popoludnie 4. trieda III.MŠ (44 fotiek)
[01.04.2015] divadlo Na traky v III. MŠ (20 fotiek)
[30.03.2015] Vynášanie Moreny - trieda č.5 (20 fotiek)
[30.03.2015] Návšteva knižnice- trieda č.5 (48 fotiek)
[30.03.2015] Karneval - trieda č.1 (53 fotiek)
[29.03.2015] Na turanských jarných trhoch- 2. trieda, Komenského (33 fotiek)
[27.03.2015] Výtvarná súťaž: Mesto Stará Turá očami detí III. MŠ (26 fotiek)
[27.03.2015] Trieda č, 2 Komenského CVČ- Poznáte zajka (31 fotiek)
[26.03.2015] Návšteva knižnice, 2.trieda, Komenského 320 (42 fotiek)
[26.03.2015] Návšteva "Domu bielych hláv" III. MŠ 4. trieda (20 fotiek)
[26.03.2015] Trieda č, 2 Komenského CVČ- Deń vody (50 fotiek)
[26.03.2015] Vynášanie Moreny III.MŠ (77 fotiek)
[25.03.2015] trieda č. 6 - Exkurzia na Gazdovský dvor a Hasičskú stanicu v My (84 fotiek)
[24.03.2015] Lesotur (50 fotiek)
[24.03.2015] knižnica (17 fotiek)
[24.03.2015] Trieda č. 6 - Oslávenci v triede VESELÝCH ŠAŠKOV (69 fotiek)
[24.03.2015] Vôňa vianoc (62 fotiek)
[24.03.2015] trieda č.6 - MESIAC KNIHY v triede Veselých šaškov (32 fotiek)
[24.03.2015] Svetový deň vody (25 fotiek)
[23.03.2015] Marec mesiac knihy Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 (81 fotiek)
[23.03.2015] Svetový deň vody a jeho oslavy v CVČ - trieda č.3 (39 fotiek)
[18.03.2015] Veľkonočné popoludnie v triede č.3 (35 fotiek)
[16.03.2015] Návšteva mestskej knižnice sestier Royových- trieda č.3 (25 fotiek)
[13.03.2015] Návšteva mestského múzea i knižnice sestier Royových detí III.MŠ (69 fotiek)
[02.03.2015] Návšteva u pána Pribiša - trieda č.3 (24 fotiek)
[28.02.2015] Karneval - trieda č.1 (53 fotiek)
[26.02.2015] Cvičíme pre zdravie - 2.trieda, Komenského 320/1 (74 fotiek)
[25.02.2015] Rúčky, rúčky, čo všetko dokážete? trieda č.5 (79 fotiek)
[25.02.2015] Zimné radovánky na snehu. 2. trieda, Komenského 320/1 (46 fotiek)
[25.02.2015] Kŕmenie vtáčikov, 2. trieda, Komenského 320 (10 fotiek)
[23.02.2015] Fašiangy,týždeň skvelej zábavy a ako inak KARNEVAL trieda č.5,6 (154 fotiek)
[22.02.2015] Karnevalový týždeň Fašiangy Usilovné včielky 2.trieda Hurbanova (109 fotiek)
[22.02.2015] Hudobné dopoludnie Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 (51 fotiek)
[20.02.2015] Fašiangový karneval - trieda č.4 (25 fotiek)
[12.02.2015] Fašiangový karneval v III. MŠ (103 fotiek)
[12.02.2015] karneval (58 fotiek)
[12.02.2015] Fašiangový karneval II. trieda Komenského 320/ 1 (102 fotiek)
[09.02.2015] Hurá,karneval! trieda č.3 (55 fotiek)
[05.02.2015] Šikovné zimné rúčky - trieda č.5 (85 fotiek)
[03.02.2015] Zimné radovánky trieda č.5,6 (75 fotiek)
[31.01.2015] Návšteva ZŠ - predškoláci (23 fotiek)
[29.01.2015] Divadelné predstavenie Lomidrevo v III. MŠ (21 fotiek)
[29.01.2015] Zimné radovánky v 2. triede III. MŠ (2 fotky)
[29.01.2015] Divadelné predstavenie Lomidrevo IV.MŠ (40 fotiek)
[28.01.2015] spolupráca so ZŠ (25 fotiek)
[28.01.2015] Návšteva Denisky (25 fotiek)
[23.01.2015] I my pomáhame vtáčikom - trieda č.5,6 (35 fotiek)
[22.01.2015] Vianoce v triede č.1 (41 fotiek)
[21.01.2015] Starostlivosť o vtáčiky v zime 1. a 4. trieda III. MŠ (32 fotiek)
[19.01.2015] O psíčkovi a mačičke v 3. triede III. MŠ (10 fotiek)
[15.01.2015] SNEHULIACI trieda č.5,6 (43 fotiek)
[10.01.2015] Oslavy v triede VESELÝCH ŠAŠKOV - tireda č 6 (26 fotiek)
[07.01.2015] divadielko v MŠ o Koze rohatej spolupráca so ZŠ (10 fotiek)
[07.01.2015] Mikuláš v MŠ, Komenského 302 (0 fotiek)
[07.01.2015] Mikuláš v MŠ, Komenského 302 (85 fotiek)
[07.01.2015] Vianočná besiedka v triede 2, MŠ Komenského. (69 fotiek)
[07.01.2015] Pečenie medovníkov v triede č. 2 Komenského 320 (65 fotiek)
[06.01.2015] Vianoce pre najbližších (50 fotiek)
[01.01.2015] vianočné prekvapenie (12 fotiek)