Fotogaléria - Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - JESEŇ

Mix foto z činností detí 1.tr., IV.MŠ za obdobie 9 - 11. 2015
Modelujeme
Modelujeme
Hry v triede
Tancujeme
Tancujeme
Tancujeme
Tancujeme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Modelujeme
Cvičíme
Hry v triede
Tancujeme
Tancujeme
Tancujeme
Tancujeme
Cvičíme
Cvičíme
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výzdoba chodby
Výzdoba chodby
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výzdoba chodby
Oddychujeme
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Čo sa učíme
Oddychujeme
Oddychujeme
Oddychujeme
Oddychujeme
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Hry na školskom dvore
Výstavka Ovocináčikov a Zelenináčikov
Externé divadlo "Malí huncúti"
Externé divadlo "Malí huncúti"
Externé divadlo "Malí huncúti"
Externé divadlo "Malí huncúti"
Externé divadlo "Malí huncúti"
Cvičíme
Stolujeme
Výzdoba chodby
Cvičíme
Cvičíme
Výzdoba chodby
Stolujeme
Výzdoba chodby
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Cvičíme
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Predstavenie mojej rodiny
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Divadielko Pampúšik
Zúbky ako perličky
Zúbky ako perličky
Zúbky ako perličky
Zúbky ako perličky
Zúbky ako perličky