Fotogaléria - Albumy v roku 2016


Fotoalbumy z:

[20.12.2016] Vianočná besiedka - trieda č.1 (76 fotiek)
[20.12.2016] Výroba vianočných svietnikov v triede "veselých lienok" (49 fotiek)
[11.12.2016] Mikuláš a Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 Stará Turá (64 fotiek)
[11.12.2016] Mikulášske tvorenie Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (50 fotiek)
[08.12.2016] Návšteva v ambulancii dentálnej hygieny. III.MŠ 4.trieda (34 fotiek)
[08.12.2016] Netradičné cvičenie s Kikou. III.MŠ 4.trieda (60 fotiek)
[08.12.2016] Benefičný koncert NADÁCIA ŽIVOT "veselé lienky"- trieda č.2 (27 fotiek)
[06.12.2016] VIANOČNÝ GAZDOVSKÝ DVOR- trieda č.2 (51 fotiek)
[06.12.2016] Návšteva zubnej ambulancie a dentálna hygiena- trieda č.2 (45 fotiek)
[06.12.2016] Divadlo v MŠ 3. trieda (39 fotiek)
[06.12.2016] Mikuláš v MŠ, 3. trieda (62 fotiek)
[06.12.2016] Jakubko oslavuje 5 rokov, 3 trieda (72 fotiek)
[05.12.2016] Mikuláš v najmladších triedach č. 1 a 2 (60 fotiek)
[05.12.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, december, tr.č.5, IV.MŠ (129 fotiek)
[05.12.2016] Život KVETINIEK,december, tr.č.6, IV.MŠ (129 fotiek)
[05.12.2016] Mikuláš - trieda č.1,2 (40 fotiek)
[01.12.2016] Naše zdravie - Zúbky Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (56 fotiek)
[01.12.2016] Úcta k starším, Usilovné včielky, 4. trieda Hurbanova 153 (27 fotiek)
[29.11.2016] Zúbky ako perličky v triede č.2 (49 fotiek)
[29.11.2016] Malí kuchári a ich pohostenie pre starkých v triede č.2 (27 fotiek)
[28.11.2016] Zdravé zúbky nebolia - III.MŠ 3.trieda (65 fotiek)
[26.11.2016] Dentálna hygieny 3. trieda (70 fotiek)
[23.11.2016] Tamarka oslavuje 5 rokov (62 fotiek)
[21.11.2016] Sebinko oslavuje 5 rokov, 3. trieda (52 fotiek)
[18.11.2016] Vikinka oslavuje 5 rokov, 3 trieda. (11 fotiek)
[16.11.2016] Besiedka pre starkých v triede "veselých lienok" - trieda č.2 (32 fotiek)
[15.11.2016] Dentálna hygiena III.MŠ 2.trieda (11 fotiek)
[15.11.2016] Cvičenie rodičov s deťmi v minitelocvičniach - IV.MŠ (17 fotiek)
[10.11.2016] Beh Terryho Foxa - III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[10.11.2016] Dentálna hygiena III.MŠ 4.trieda (18 fotiek)
[10.11.2016] Cesta okolo sveta v III.MŠ. (54 fotiek)
[09.11.2016] Halloweensky karneval, jesenné variácie, 3. trieda (71 fotiek)
[09.11.2016] Zdravá výživa, odšťavovanie a ochutnávka ovocného pyré 3. trieda (21 fotiek)
[09.11.2016] Oslava narodenín nášho kamaráta, 3. trieda (27 fotiek)
[09.11.2016] Beh Terryho Foxa známy ako Beh nádeje (49 fotiek)
[07.11.2016] Návšteva v DOS Stará Turá III.MŠ 4.trieda (5 fotiek)
[07.11.2016] Jesenné popoludnie III.MŠ 4.trieda (53 fotiek)
[07.11.2016] Tvorivé popoludnie s rodičmi III.MŠ 2.trieda (47 fotiek)
[07.11.2016] Zábavné športové dopoludnie III.MŠ 4.trieda (26 fotiek)
[04.11.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, november, tr.č.5, IV.MŠ (112 fotiek)
[04.11.2016] Život KVETINIEK,november, tr.č.6, IV.MŠ (114 fotiek)
[26.10.2016] Tvorivé dielne - III.MŠ 3.trieda (54 fotiek)
[26.10.2016] Beh Terryho Foxa - III.MŠ 3.trieda (20 fotiek)
[26.10.2016] Dyňové pracovné popoludnie s rodičmi Usilovné včielky tr. č. 4 (60 fotiek)
[26.10.2016] Vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby Usilovné včielky (14 fotiek)
[26.10.2016] Hry, farby a vône jesene Usilovné včielky tr. č. 4 Hurbanova 153 (64 fotiek)
[26.10.2016] Jesenné tvorenie rodičov s deťmi "veselé lienky"- trieda č.2 (57 fotiek)
[25.10.2016] Tekvičkové popoludnie- trieda č.1 (51 fotiek)
[21.10.2016] Jablkový týždeň - trieda č.2 (37 fotiek)
[20.10.2016] Návšteva CVČ - III.MŠ 4.trieda (35 fotiek)
[20.10.2016] Spolupráca s rodinou - III.MŠ 4.trieda (10 fotiek)
[19.10.2016] Rozprávka o troch prasiatkach trochu inak - trieda č.2 (20 fotiek)
[17.10.2016] Zvieratká tety Janky Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153 (38 fotiek)
[13.10.2016] Ovocný deň "veselých lienok" v CVČ (24 fotiek)
[13.10.2016] Jeseň v CVČ - trieda č.1 (63 fotiek)
[10.10.2016] Farebná jeseň - tr.č.5, Hravé Slniečka, IV.MŠ (36 fotiek)
[10.10.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, október, tr.č.5, IV.MŠ (117 fotiek)
[07.10.2016] Život KVETINIEK, október, tr.č.6, IV.MŠ (139 fotiek)
[06.10.2016] Čarovná jeseň - tr.č.6, Kvetinky, IV.MŠ (26 fotiek)
[02.10.2016] Septembrové Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153 Stará Turá (60 fotiek)
[02.10.2016] Turistická vychádzka Usilovné včielkyMŠ Hurbanova 153 Stará Turá (41 fotiek)
[28.09.2016] Jesenné šantenie III.MŠ 3.trieda (40 fotiek)
[28.09.2016] Športové aktivity v meste 3.trieda III.MŠ (17 fotiek)
[28.09.2016] Šarkaniáda - IV.MŠ (53 fotiek)
[28.09.2016] Turistická vychádzka 3.trieda III.MŠ (24 fotiek)
[27.09.2016] Brannoturistická vychádzka 4. trieda III.MŠ (54 fotiek)
[25.09.2016] Turistická vychádzka na Drahy 3.trieda, MŠ Hurbanova 153 (39 fotiek)
[22.09.2016] Spoločne na kolesách v MŠ Hurbanova 153 (60 fotiek)
[19.09.2016] Predplavecký kurz- trieda č.1 (54 fotiek)
[19.09.2016] Predplavecký kurz -trieda č.2 (66 fotiek)
[13.09.2016] Výlet gazdovský dvor, hasiči- trieda č.1,2 (166 fotiek)
[24.07.2016] Koncoročná opekačka, šport, zábava Usilovné včielky 6. trieda (140 fotiek)
[30.06.2016] Koniec roka veselých lienok- trieda č.4 (12 fotiek)
[30.06.2016] Rozlúčkový karneval v III.MŠ (80 fotiek)
[27.06.2016] Veselí šaškovia v školských laviciach (12 fotiek)
[27.06.2016] Veselí šaškovia v múzeu (15 fotiek)
[24.06.2016] Brannoturistická vychádzka na Dubník 3.a 4.trieda III.MŠ (48 fotiek)
[20.06.2016] Voda a jej tajomstvá, Kvetinky, tr.č.1, IV.MŠ (14 fotiek)
[20.06.2016] DOVIDENIA PREDŠKOLÁCI III.MŠ (5 fotiek)
[20.06.2016] Turistická vychádzka 4. trieda III.MŠ (14 fotiek)
[20.06.2016] Spolupráca s LESOTUROM III.MŠ (56 fotiek)
[16.06.2016] Turistika s Lesoturom- trieda č.3 (31 fotiek)
[10.06.2016] Zvieratká tety Janky - návšteva CVČ 3. trieda III.MŠ (35 fotiek)
[10.06.2016] Brannoturistická vychádzka 2. trieda III.MŠ (65 fotiek)
[09.06.2016] Návšteva MINIZOO v CVČ - trieda č.3 (23 fotiek)
[07.06.2016] Mestská polícia deťom - trieda č.3 (29 fotiek)
[06.06.2016] Návšteva mestskej polície- trieda č.4 (43 fotiek)
[06.06.2016] Mestská polícia deťom - 3. a 4. trieda III.MŠ (24 fotiek)
[05.06.2016] Šťastné deti - Kvetinky, tr.č.1, IV.MŠ (150 fotiek)
[05.06.2016] Veselí šaškovia v Podvišňovom (150 fotiek)
[05.06.2016] Šťastné deti - Hravé slniečka, tr.č.2, IV.MŠ (119 fotiek)
[05.06.2016] Veselí šaškovia oslavovali MDD (79 fotiek)
[02.06.2016] Oslava Dňa detí v III.MŠ (29 fotiek)
[02.06.2016] Deťom pre radosť - III.MŠ (29 fotiek)
[02.06.2016] Olympiáda v 2. triede III.MŠ (33 fotiek)
[02.06.2016] Deň rodiny spojení s dňom matiek - trieda č.4 (61 fotiek)
[02.06.2016] MDD v triede č.4 (71 fotiek)
[01.06.2016] Mesto deťom- trieda č.3 (62 fotiek)
[01.06.2016] Deň detí MDD Usilovné včielky 6. trieda MŠ Hurbanova 153 (93 fotiek)
[01.06.2016] Deň mamičiek a rodiny Usilovné včielky 6.trieda MŠ (87 fotiek)
[26.05.2016] Slovensko-moja vlasť, Kvetinky, IV.MŠ, 1.tr. (36 fotiek)
[26.05.2016] Návšteva Minifarmy Lubina 2. trieda III.MŠ (100 fotiek)
[25.05.2016] Tenisové dopoludnie veselých šaškov (29 fotiek)
[24.05.2016] Tenisové dopoludnie v 3. triede III.MŠ (49 fotiek)
[23.05.2016] Detská olympiáda Hviezdičiek v III.MŠ (80 fotiek)
[22.05.2016] Návšteva MsÚ na Starej Turej - trieda č.3 (24 fotiek)
[20.05.2016] Májové sviatky v 3. triede III.MŠ (38 fotiek)
[20.05.2016] Deň matiek v Dome kultúry III.MŠ (2 fotky)
[20.05.2016] Tenisové dopoludnie v 4. triede III.MŠ (33 fotiek)
[20.05.2016] Divadelné predstavenie Kozliatka v III.MŠ (20 fotiek)
[20.05.2016] Veselí šaškovia na olympiáde (16 fotiek)
[20.05.2016] Deň matiek v 1. triede III.MŠ (82 fotiek)
[19.05.2016] Tenisové dopoludnie - trieda č.3 (49 fotiek)
[19.05.2016] Deň rodiny v 2. triede III.MŠ (25 fotiek)
[18.05.2016] Dentálna hygiena v 2. triede III.MŠ (79 fotiek)
[18.05.2016] Detská olympiáda 2016 - trieda č.3 (118 fotiek)
[15.05.2016] Veselí šaškovia na prehliadke (25 fotiek)
[12.05.2016] súťaž "TALENTY" (43 fotiek)
[12.05.2016] Súťaž "Naše Talenty" v ZUŠ - III.MŠ (41 fotiek)
[12.05.2016] Oslava Dňa matiek v 4. triede III.MŠ (21 fotiek)
[11.05.2016] Deň otvorených dverí v ZUŠ III.MŠ (36 fotiek)
[10.05.2016] Deň Zeme v CVČ III.MŠ (36 fotiek)
[09.05.2016] Besiedka pre mamičky - Kvetinky, tr.č.1, IV.MŠ (73 fotiek)
[06.05.2016] Návšteva MOTÝLIKOV na minifarme, tr.č.2, Kom.320 (20 fotiek)
[06.05.2016] Besiedka pre mamičky - Hravé slniečka, 2.tr., IV.MŠ (112 fotiek)
[05.05.2016] MINIFARMA Lubina - trieda č.3,4 (98 fotiek)
[01.05.2016] Návšteva MINIZOO v CVČ - trieda č.4 (20 fotiek)
[29.04.2016] Návšteva Minifarmy - trieda č.2 (20 fotiek)
[29.04.2016] Kolobežkári - trieda č.4 (19 fotiek)
[28.04.2016] Malí ochranári Zeme Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 (88 fotiek)
[27.04.2016] Turistická vychádzka Kvetiniek a Hravých slniečok, IV.MŠ (42 fotiek)
[26.04.2016] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.3 (53 fotiek)
[26.04.2016] Veselí šaškovia v ZUŠ na dni otvorených dverí (65 fotiek)
[25.04.2016] Ako veselí šaškovia sadili (56 fotiek)
[25.04.2016] Deň otvorených dverí v IV.MŠ (9 fotiek)
[25.04.2016] Deň Zeme oslávili VESELÍ ŠAŠKOVIA v CVČ (87 fotiek)
[22.04.2016] Deň Zeme a naši malí ochranári- trieda č.4 (121 fotiek)
[22.04.2016] Deň Zeme v CVČ - trieda č.3 (65 fotiek)
[19.04.2016] Veselí šaškovia v Minifarme Lubina (62 fotiek)
[15.04.2016] veselí šaškovia na turistike (20 fotiek)
[14.04.2016] Jar na hospodárskom dvore u Štefanechovcov III.MŠ (91 fotiek)
[14.04.2016] Zelená škola - pokračovanie 1. aktivity (33 fotiek)
[14.04.2016] Spolupráca veselých šaškov s prvákmi z 1.B (28 fotiek)
[13.04.2016] Návšteva detí III. MŠ v 1. triede ZŠ (64 fotiek)
[13.04.2016] Jarná turistická vychádzka 2.trieda III.MŠ (52 fotiek)
[12.04.2016] Jarné Hravé slniečka v tr.č.2, IV.MŠ (38 fotiek)
[07.04.2016] Malí turisti z triedy č.4 (62 fotiek)
[06.04.2016] Návšteva telocvične na ZŠ - trieda č.3 (42 fotiek)
[03.04.2016] Prípravy na Veľkú noc v triede č.4 (73 fotiek)
[01.04.2016] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - JAR (68 fotiek)
[01.04.2016] Sadenie byliniek v III.MŠ (43 fotiek)
[30.03.2016] Návšteva v Mestskej knižnici Kristíny Royovej 5. trieda (35 fotiek)
[30.03.2016] Deň vody v CVČ III. MŠ (41 fotiek)
[30.03.2016] Fašiangový karneval 5. trieda, Hurbanova 153 (94 fotiek)
[30.03.2016] Koza rohatá a jež, 5. trieda Hurbanova 153 (45 fotiek)
[30.03.2016] Kniha moja kamarátka Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 (82 fotiek)
[30.03.2016] Usilovné včielky a školáci prváci 6. trieda Hurbanova 153 (73 fotiek)
[30.03.2016] Zajko Hrajko s Usilovnými včielkami 6. trieda Hurbanova 153 (55 fotiek)
[23.03.2016] Jarné variácie v III.MŠ (46 fotiek)
[22.03.2016] Návšteva knižnice 2., 3. a 4. trieda III.MŠ (31 fotiek)
[22.03.2016] Topenie Moreny v III.MŠ (32 fotiek)
[17.03.2016] Veselí šaškovia v CVČ (24 fotiek)
[17.03.2016] Vynášanie Moreny - trieda č.3 (35 fotiek)
[16.03.2016] Deň vody v spolupráci s CVČ - trieda č.3 (32 fotiek)
[15.03.2016] Divadielko NA ZEMI DOBRE MI v III.MŠ (25 fotiek)
[15.03.2016] návšteva knižnice - trieda č. 1 a 2 ul. Komenského (23 fotiek)
[15.03.2016] Zhotovenie Moreny v III.MŠ (31 fotiek)
[10.03.2016] Veselí šaškovia v Pamätnom dome Ľ. Podjavorinskej (94 fotiek)
[10.03.2016] Návšteva Mestskej knižnice Kristíny Royovej- trieda č.4 (31 fotiek)
[09.03.2016] Návšteva Mestskej knižnice Kristíny Royovej- trieda č.3 (17 fotiek)
[25.02.2016] návšteva knižnice 5. trieda (36 fotiek)
[25.02.2016] Karnevalovo fašiangový týždeň Usilovné včielky 6. trieda (75 fotiek)
[25.02.2016] Vtáčky v zime Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 (73 fotiek)
[24.02.2016] Mikuláš 5. trieda (45 fotiek)
[24.02.2016] Pečenie medovníkov 5. trieda (64 fotiek)
[24.02.2016] Zúbky ako perličky, dentálna hygiena 5. trieda (76 fotiek)
[24.02.2016] Tvoríme lesné zvieratká z papiera 5. trieda (38 fotiek)
[24.02.2016] Divadlo "Na hojdačke" - "Na Zemi dobre mi" IV.MŠ (25 fotiek)
[20.02.2016] Naše zimné aktivity - trieda č.4 (39 fotiek)
[18.02.2016] Týždeň plný zábavy s hudobnými nástrojmi- trieda č.4 (47 fotiek)
[15.02.2016] Fašiangový karneval - Hravé slniečka, tr.č.2, IV.MŠ (46 fotiek)
[15.02.2016] Fašiangový karneval a príprava naň - trieda č.3,4 (91 fotiek)
[10.02.2016] Vianočná besiedka u Motýlikov, tr.č.2, MŠ Komenského (48 fotiek)
[10.02.2016] Fašiangy u Motýlikov, tr.č.2, MŠ Komenského (50 fotiek)
[10.02.2016] Fašiangový karneval - Kvetinky, 1.tr., IV.MŠ (45 fotiek)
[10.02.2016] Príprava Vianoc u Motýlikov, tr.č.2, MŠ Komenského (39 fotiek)
[09.02.2016] Fašiangový karneval v III.MŠ (176 fotiek)
[05.02.2016] Karneval v triede veselých šaškov (70 fotiek)
[02.02.2016] Zelená škola - 6.aktivita Zimné vtáčie záhrady (16 fotiek)
[02.02.2016] Návšteva dentálnej hygieničky 3.a 4. trieda III.MŠ (37 fotiek)
[29.01.2016] Zimička už prišla - Kvetinky, 1.tr., IV.MŠ (17 fotiek)
[28.01.2016] Zelená škola - 4.aktivita Tvoríme z lístia (8 fotiek)
[28.01.2016] Zelená škola - 2.aktivita Týždeň zdravia (16 fotiek)
[27.01.2016] Zelená škola - 3.aktivita Jesenné variácie v MŠ (12 fotiek)
[21.01.2016] Interné divadielko v IV.MŠ - Zvieratká v zime (14 fotiek)
[20.01.2016] Zelená škola - 1. aktivita Vyčistime si MŠ (3 fotky)
[18.01.2016] Predvianočné aktivity v triede č.4 (54 fotiek)
[18.01.2016] Pri vianočnom stole v triede č.4 (4 fotky)
[18.01.2016] Vianočná besiedka v triede č.4 (29 fotiek)
[10.01.2016] Pečenie medovníkov- trieda č.4 (22 fotiek)
[10.01.2016] Vianočná besiedka 5.trieda Hurbanova 153 (53 fotiek)
[01.01.2016] Vianočné popoludnie Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 (69 fotiek)
[01.01.2016] Mikuláš Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 Stará Turá (80 fotiek)