Fotogaléria - Deň vody v CVČ III. MŠ

Dňa 30.3.2016 sa deti 3. a 4. triedy z materskej školy pri cukrárni zúčastnili "Dňa vody" v CVČ. Teta Janka pripravila zaujímavé aktivity, ktorými podporila u detí vzťah k vode, upozornila na jej dôležitosť nie len pre ľudí, ale i pre prírodu okolo nás. Ďakujeme za príjemné dopoludnie ukončené spevom a veselým tancom.