Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:333
Predmet:tovar ŠJ 3.mš
Cena:19 100.00 €
Číslo faktúry:001
Dátum vystavenia faktúry:01.05.2018
Dátum zverejnenia faktúry:31.12.2018

Príloha č. 1