Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:444
Predmet:tovar ŠJ 4.mš
Cena:5 680.00 €
Číslo faktúry:001
Dátum vystavenia faktúry:01.05.2018
Dátum zverejnenia faktúry:30.07.2018

Príloha č. 1