Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Zmluva
Dodávateľ:PreVaK, s.r.o.
IČO dodávateľa:35915749
Predmet:dodávka pitnej vody a odvádz. odpad.vôd
Cena:6 360.00 €
Číslo faktúry:251/AO/18
Dátum vystavenia faktúry:01.05.2018
Dátum zverejnenia faktúry:02.05.2018

Príloha č. 1