Zverejňovanie informácií

Mesto Stará Turá zriadilo Materskú školu Stará Turá, Hurbanova 142/46  ako samostatnú ropzpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou dňa 1.7. 2002.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.  Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno- vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj. Materská  škola má elokované pracovisko na Hurbanovej ulici č. 153/62. Súčasťou materskej školy sú školské kuchyne a školské jedálne na Hurbanovej ulici č. 142/46 a Hurbanovej ulici č. 153/62. Sú to účelné zariadenia na výrobu a konzumáciu jedál, nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole a pre zamestnancov materskej školy, ktroé spolupôsobia pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov.

Materská škola má v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o povinnom zverejňovaní informácií vypracovanú internú smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, ktroú nájdete v prílohe. Nájdete v nej miesto, čas  a spôsob, akým možno získavať informácie.

 


Priložené súbory k článku:
KOLEKTÍVNA_ZMLUVA___2011_-_2015.doc | Smernica_o_slobodnom_prístupe_k_informáciám.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...