Pripravujeme

 

 OKTÓBER 2017

   - Korčuľovanie - kurz pre deti predškolského veku na zimnom štadióne v NMnV

23.-27.10.2017 v dopoludňajších hodinách

 

     - Návšteva Centra voľného času - "O zvieratkách"

6.10.2017 o 10,00 hod - piatok - tr.č.3, IV.MŠ

 

     - Návšteva Mestskej polície Stará Turá

5.10.2017 od 9,00 hod - štvrtok - predškoláci MŠ

 

     4.10. 2017 o 15.30 hod.- streda - MŠ Hurbanova 142

               

 

 

- 10.10.2017 - kultúrny program pre dôchodcov v ZOS Stará Turá

                        

- 11.10. 2017 - pracovné popoludnie so starými rodičmi spojené s kultúrnym programom

- 13.10. 2017 - výučbový program  v CVČ - Plody jesene

                  

- 18.10. 2017 -  výučbový program na Gazdovskom dvore Turá Lúka - Priadky

 

                        

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...