Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy v objektoch na Hurbanovej ulici 142/46 a 153/62.

V objekte na Komenského ulici 320/1 zabezpečuje stravovanie školská jedáleň základnej školy. Z toho dôvodu odhlasovanie zo stravy, úhrady stravného a iné pripomienky rieši vedúca školskej jedálne ZŠ p. Eva Hučková.

Odhlasovanie detí zo stravy:

Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8,00 hod. Neprítomnosť dieťaťa po tomto termíne znamená automatické odhlásenie zo stravy i z materskej školy.                Oneskorený príchod treba nahlásiť do 8,00 hod. 

MŠ Hurbanova 153         MŠ Hurbanova 142      MŠ Komenského 320

  032 776 3291                       032 776 3842                        032 640 1279

  032 776 3292                      0907 792 049                        0905 457 592

  0917 343 505

 

Výška stravného:

Stravná jednotka (dieťa/1 deň) je 1,27 E s nasledovným rozdelením:

Úhrada stravného:

Stravné sa uhrádza na mesiac dopredu, odrátajú sa preplatky a prirátajú nedoplatky za mesiac dozadu - preto stravné uhrádzajte do 15-teho v mesiaci pre včasnú evidenciu. Neskoré platby sa načítavajú v nasledujúcom mesiaci ako nezaplatené. Pri úhradách bankou uvádzajte ako platiteľa celé meno dieťaťa. Pri ukončení dochádzky dieťaťa zanechajte číslo účtu pre vrátenie prípadného preplatku.

Čísla účtov pre úhradu stravného:

Kontakt:

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...