2% z dane

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy. Vopred ďakujeme za finančné prostriedky venované rodičovskému združeniu formou poukázania 2% zaplatenej dane. Peniaze budú použité na skvalitnenie pobytu detí v materskej škole. 

V školskom roku 2018/2019 boli použité na zakúpenie 2 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom (projektor a notebook), výtvarného a pracovného materiálu pre deti, zabezpečenie dopravy na výlety a exkurzie a dofinancovanie regionálnej športovej olympiády.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zapaltenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2%" si môžete stiahnuť z našej stránky. Ďakujeme.


Priložené súbory k článku:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane 2019.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...