Pripravujeme


 

 

 

 

 

     

 

MŠ Hurbanova 142 /46 (pri cukrárni)

Trieda č.1

Pani Jeseň ponúka - vytváranie z prírodnín - spolupráca s rodinou

 

 

príroda

 

 

 

Trieda č.2

1.10. -  5.10. 2018 - súťaž o najkrajšieho Gaštanka, Ovocníčka 

spolupráca s rodinou

8.10. 2018 - výstava detských prác Jeseň pani bohatá

15.10. - 24.10. 2018 - hry a činnosti s listami, jesennými plodmi - darček pre starých rodičov

22.10. 2018 - jesenné upratovanie, hrabanie lístia

Deň jablka - Svetový deň výživy - konzumácia ovocia a zeleniny z našich záhrad

 

 jeseň

 

 

Trieda č.3

Tvoríme s Mirkou -  spolupráca s Lesoturom

Pampúšik - divadielko hrané deťmi - spolupráca medzi triedami MŠ

Beh Terryho Foxa

Ovocný tanier - Svetový deň výživy

Besiedka k Mesiacu úcty k starším so starými rodičmi

Jesenné tvorenie z gaštanov - spolupráca s rodinou

Jesenné tvorenie z ovocia, zeleniny, prírodnín - spolupráca s rodinou

Jesenná branno - turistická vychádzka

 

zdravá výživa

 

 

 

Trieda č.4

Výstava detských prác na tému Jeseň

9.10. 2018 -  Deň jablka, spoznávanie rôznych druhov jabĺk - spolupráca s rodinou

16.10. 2018 - Týždeň zdravej výživy, výstavka ovocia a zeleniny  spolupráca s rodinou

Pracovné popoludnie s rodičmi Jesenné kráľovstvo - zdobenie tekvíc

Jesenné upratovanie záhrady - starostlivosť o pocitový chodník a komunitné políčko

Mesiac úcty k starším - návšteva DOS s kultúrnym vystúpením detí

Športové dopoludnie - Sme jeden tím

Jesenné hry s prírodným materiálom v areáli MŠ

12.10. 2018 - návšteva CVČ Jesenné pásmo

18.10. 2018 -  návšteva Gazdovského dvora Turá Lúka s témou Priadky

Jesenná branno - turistická  vychádzka

 

 

zátišie

 

 

 

 

MŠ Komenského 320/1

 

Trieda č.3  - Usilovné včielky

Zdravý ranný tanierik - spolupráca s rodinou

Jablkový deň so Zajkom Hrajkom a jeho kamarátmi - Svetový deň výživy

Exkurzia na staroturiansku tržnicu

Jesenné pracovné popoludnie  s rodičmi - Jesenné tvorenie

Výstava svetlonosov, Ovocináčikov, Zelenináčikov v interiéri MŠ

Babičke a dedkovi z lásky - Výstava výtvarných prác  vytvorená

pre starých rodičov

 

 

dievčatko

 

 

Trieda č. 2 - Motýliky

Jesenné kráľovstvo - výstavka prác rodičov s deťmi - výtvory z prírodnín,  z tekvíc,  z ovocia a zeleniny

Zdravé dopoludnie - Svetový deň  zdravej  výživy v spolupráci s rodinou - zdravé taniere, ovocné nápoje, zeleninové šaláty

 

 

 

dyne

 

 

 

Predškoláci 4. , 5. , 6. trieda

 

11.10.2018  -  CVČ Jeseň  - 9.00 hod. 5. trieda 

                                             10.00 hod. 6. trieda

 

12.10.2018  -  CVČ Jeseň -  9.00 hod. 4. trieda

 

19.10.2018 -  Gazdovský dvor

Hasiči Myjava -  ukážka vozidiel

 

Mesiac úcty k starším -  besiedky v triedach

Návšteva Domu opatrovateľskej služby s kultúrnym programom

 

Kurz ľadového korčuľovania v Novom Meste nad Váhom - z technických príčin je kurz preložený na január 2019!!

 

 dary jesene

 

 

 

NOVEMBER

 

MŠ Komenského 320/ 1

 

Predškoláci 4., 5., 6. trieda

Projekt  Zdravý úsmev - beseda z oblasti dentálnej hygieny

 

7.11.2018  - Externé divadlo NA HOJDAČKE  - Tdpaslík /Trpaslík/ zamerané na jazykovú výchovu

 

19.11. - 23.11.2018  Filipove dobrodružstvá

 

Deň materských škôl  športové aktivity pre deti

 

27.11.2018   Fotografovanie

 

30.11.2018 - Návšteva Gazdovského dvora - téma Vianoce

 

 

 

 deti

 

 

 

Trieda č. 3 - Usilovné včielky

7.11.2018  - Externé divadlo NA HOJDAČKE  - Tdpaslík /Trpaslík/ zamerané na jazykovú výchovu

 

12.11.2018 - Projekt  Zdravý úsmev - beseda z oblasti dentálnej hygieny

 

13.11.2018 - Zúbkový rozprávkový deň - M. Jaroš DVD Zdravé zúbky

minidivadielko pre deti -     Ako vlk šušlal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19.11.2018 - Cvičíme so žabkou Bupi- pohybové a relaxačné cvičenie  

 

27.11.2018 - Fotografovanie    

 

Netradičná výtvarná výchova - tvorivá dielnička -  rozvoj kreativity a fantázie vo Vv

     

 zúbok

 

 

 

Trieda č.2 - Motýliky

 

12.11.2018 - Projekt  Zdravý úsmev - beseda z oblasti dentálnej hygieny

Športové dopoludnie

Turistická vychádzka

 

motýle

 

 

 

 Trieda č.1 - Lienky

 Zúbky ako perličky - 12.11. 2018 beseda z oblasti dentálnej hygieny

 Návšteva chovateľského mini zoo kútika  v CVČ

 Návšteva externého bábkového divadla v MŠ

 

 

 

 

MŠ Hurbanova 142

7.11.2018 Externé divadlo NA HOJDAČKE  - Tdpaslík /Trpaslík/ zamerané na jazykovú výchovu

 

Zúbky ako perličky - návšteva dentálnej hygieničky

 

Deň MŠ - Sme jeden tím - športové dopoludnie - 3. a 4. trieda

 

26.11.2018 - Návšteva Gazdovského dvora - téma Vianoce - predškoláci

 

28.11.2018 - Fotografovanie detí

 

 

 Trieda č.1

 

Zazimovanie minizáhradky

Súťažíme s rozprávkou

Turistická vychádzka do prírody

 

 

 

Trieda č.2

 

5.11.2018 - Zazimovanie minizáhradky

8.11.2018 - Interné bábkové divadlo - Dedko repu zasadil

15.11.2018 - Návšteva MC Žabka - Montessori dielne

21.11.2018 - Výroba mrkvového šalátu s deťmi v spolupráci s rodinou

 repa

 

 

 

 

Trieda č.3

 

Čo robí môj otec - spolupráca s rodinou

Pohybom a tancom k zdraviu - spolupráca medzi triedami MŠ

Divadielko Chorý vlk - spolupráca medzi triedami

Exkurzia na MsÚ , Mestskú políciu - spolupráca s rodinou

 

 šport

 

 

 

Trieda č.4

 

Návšteva ZUŠ - Hudobné chvíľky

 hudba

 

 

 

DECEMBER

sneh

 

 

4.12.2018 - Mikuláš MŠ Hurbanova 142 - 8.15 hod.

svätý Mikuláš

 

4.12.2018 - Mikuláš MŠ Komenského 320/1  - 9.45 hod. spoločne v triede č.1

 Santa

 

 

 

MŠ Komenského 320/1

 

Predškoláci

 

 

4.12.2018 - Mikuláš  - 9.45 hod. spoločne v triede č.1

9.12.2018 - Benefičný koncert v DK Javorina - kultúrne vystúpenie triedy č. 6 pod názvom Deduškova rukavička

13.12.2018 -  ZUŠ - Vianočný koncert  -  4., 5., 6. trieda

deti

 

Vianočné besiedky v jednotlivých triedach

 

 

Trieda č.4 - 12.12.2018 - 15.30 hod.

 

Trieda č.5 - 13.12.2018 - 15.00 hod.

 

Trieda č.6 - 13.12.2018 - 15.00 hod.

 

 

 stromček

 

 

 

Trieda č.1- Lienky

 

Posedenie s Mikulášom

Výzdoba vianočného stromčeka

Vianočné dopoludnie pri stromčeku               

 

 

 detičky

 

 

 

Trieda č. 3 - Usilovné včielky

 

4.12. 2018  - Mikuláš - 9.45 hod.

Vianočná dielnička -  výroba vianočných ozdôb

Vianočná besiedka s kultúrnym programom

Vianočné pracovné dopoludnie s výrobou  vianočného venčeka

 anjelik

 

 

 

 

 

MŠ Hurbanova 142

 

4.12.2018 - Návšteva Mikuláša v MŠ - 8.15 hod.

 

santa 

 

 

TRIEDA č. 1

 

 

Výtvarné aktivity detí k Mikulášovi - k Vianociam

Nácvik básní, piesní, tančekov a kolied k Mikulášovi - k Vianociam

Ozdobovanie stromčeka

Výzdoba triedy - šatne

Vianočné posedenie s rodičmi

 

 dievčatko

 

 

 

 

TRIEDA č. 2

 

 

3.12.2018 - Zdobenie vianočného stromčeka - výroba vianočných ozdôb

10.12.-14.12.2018 -  Koledy, básne, piesne - tradície Vianoc

18.12.2018 - Výroba vianočného pečiva

19.12. 2018 - Vianočné posedenie s rodičmi spojené s programom

 

 

medovníčky

 

 

 

 

 

TRIEDA č.3

 

 

Spolupráca s rodinou - pečenie vianočného pečiva

Spolupráca s dentálnou hygieničkou - "Správne a čisto si vyčistíme chrup".

Vianočné posedenie s rodičmi

13.12. 2018 - Koncert v ZUŠ - predškoláci

 

 

 

zvončeky

 

 

 

TRIEDA č.4

 

 

3.12.- 9.12.2018 - Zdobenie vianočného stromčeka - výroba vianočných ozdôb

7.12 - 9.12.2018 - Vystúpenie v DK Javorina - vianočný program

12.12. 2018 - Pečenie vianočných oplátok

13.12.2018  - Koncert v ZUŠ - predškoláci

 

 

svietnik

 

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

 

zima

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

Predškoláci - Kurz  ľadového korčuľovania v Novom Meste

nad Váhom

 

 korčule

 

 

 

 

Sezónne zimné aktivity - hry so snehom       

 

 

 

snehuliak 

 

 

 

Starostlivosť o vtáky v zime - výroba kŕmidiel pre vtáčikov, kŕmenie

 

vtáčiky

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

TRIEDA č. 1

 

 

Starostlivosť o vtáky v zime

Hry so snehom - LAND-ART

Pokusy so snehom a ľadom

Interné divadlo Zvieratá  v zime

Spolupráca s rodinou - kŕmidlá v zime

 

sneh

 

 

 

TRIEDA  č. 2

 

7.1. - 11.1. 2019 - Sezónne zimné aktivity

16.1. - 17.1. 2019 -  Radovánky - šmýkanie na klzákoch

30.1. 2019 -  Interné divadlo Zvieratá  v zime

21.1.- 25.1. 2019 - Kŕmidlo pre vtáčiky - starostlivosť o vtáky

v zime

 

 

 lyžiar

 

 

 

TRIEDA  č. 3

 

 

14.1 - 18.1. 2019 -  Kurz ľadového korčuľovania (predškoláci)

Snehová olympiáda - kĺzanie sa na snehu, hod snehovou guľou, súťaž o najkrajšieho snehuliaka

 Spolupráca s rodinou - výroba kŕmidiel pre vtáčikov, kŕmenie

 

 šport

 

 

 

 

TRIEDA  č. 4

 

Zimné radovánky - guľovanie, stavanie snehuliaka, tvorenie v snehu - spolupráca s rodinou

 Dobrôtky pre vtáčikov - starostlivosť o vtáky v zime, výroba závesných dobrôt

 14.1. - 18.1. 2019 - Kurz ľadového korčuľovania v Novom Meste nad Váhom

Dramatizácia rozprávky O rukavičke

 

 

 

krmidlo

 

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...