Pripravujeme

 

 

 

 

 

 

 

JÚN

 

 

 

 

MŠ  KOMENSKÉHO 320/1

 

 Predškoláci

 

4.6.2019 - Besiedka ku Dňu matiek a rodiny - trieda č.5 a 6

5.6.2019 - Regionálna olympiáda hviezdičiek od 9.00 hod.

12.6.2019 - Besiedka ku Dňu matiek a rodiny s rozlúčkou s MŠ 

trieda č. 4

Od 17.6. - do 21.6.2019 - Predplavecká príprava

26.6.2019 - Rozlúčka predškolákov na MsÚ Stará Turá

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Turistická vychádzka  do prírody s enviromentálnym zameraním

Športové dopoludnie

 

 

 

 Trieda č.3

 

Športová vychádzka na štadión  - Športové hry s telovýchovným náčiním

18.6. 2019 - Slávnostná besiedka z príležitosti Dňa matiek a rodiny - besiedka bola preložená na jún z dôvodu hromadného ochorenia detí v triede ovčími kiahňami

Krátka turistická vychádzka s enviromentálnym zameraním

Vychádzka do cukrárne na zmrzlinu

Prosociálne aktivity v rannom spoločenstve

 

 

 

 

 MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

Trieda č.1

 

Turistická vychádzka s enviromentálnym zameraním

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Vychádzka na Hnilíky  -  Pozorovanie prírody

Môj kamarát  -  Prosociálna aktivita k upevňovaniu kamarátskych vzťahov medzi deťmi

Výroba darčeka pre kamaráta

 

 


 

 

 

  Trieda č. 3

 

5.6.2019 - Regionálna olympiáda hviezdičiek

Spoznávame prírodu - Turistická vychádzka

Starostlivosť o komunitné políčko

V zdravom tele zdravý duch - Chôdza na boso v pocitovom chodníku

Posedenie v pizzérii - Rozlúčka so škôlkou

17.6.- 21.6.2019 - Predplavecká príprava - Predškoláci   

Výlet - Predškoláci

Spolupráca s knižnicou - Čítame deťom

26.6.2019 - Rozlúčka predškolákov na MsÚ Stará Turá  

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

Turistická vychádzka na Drahy s enviromentálnym zameraním

Kreslím, kreslím, maľujem - Kreslenie s kriedou na chodníky

17.6 - 21.6.2019 - Predplavecká príprava

Výlet - Predškoláci

Sadenie  zeleniny a starostlivosť o komunitné políčko

Výroba limonády a čaju z liečivých rastlín

Zhotovovanie herbára - Lisovanie liečivých rastlín

Precvičovanie klenby chodidla - Chôdza na boso v pocitovom chodníku

Spolupráca s knižnicou - Čítame deťom

26.6.2019 - Rozlúčka predškolákov na MsÚ Stará Turá 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým našim detičkám i rodičom želáme krásne prežitie letných prázdnin.

 

 

 

 

 

  MÁJ

 

 

 

MŠ  KOMENSKÉHO 320/1

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné  triedne besiedky z príležitosti Dňa matiek a rodiny

 

 

 


 

 

 

Predškoláci

 

12.5.2019 - Vystúpenie v DK Javorina z príležitosti Dňa matiek  s tancom Bambuľka - 5. trieda

 

 

 

30.5.2019 - Výlet loďou - Piešťany

31.5.2019 - Pohyb moje hobby - Vystúpenie s tancom Bambuľka - 5. trieda

Pohyb moje hobby - Vystúpenie s ľudovým tancom -  4. trieda

 

 

 

 

 

  

 

Trieda č. 1

 

14.5.2019 - Deň matiek - Besiedka pre mamičky

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Návšteva  externého  bábkového divadla

 

 

 

 

 

 Trieda č.2

 

Návšteva CVČ - MiniZoo - Oboznámenie sa s prácou chovateľského krúžku

Deň matiek - Slávnostná besiedka pre mamičky

Turistické vychádzky - Enviromentálne aktivity  -  Využívať  prirodzenú zvedavosť detí k spoznávaniu prírody v najbližšom okolí

 

 

 

 

 

 

 

 Trieda č. 3

 

16.5.2019 - Deň matiek a rodiny - Slávnostná  triedna besiedka s kultúrnym programom z príležitosti Dňa matiek a rodiny pre rodičov

 

Z dôvodu výskytu ovčích kiahní v našej triede je slávnostná besiedka  z príležitosti Dňa matiek presunutá na prvý júnový týždeň. Dátum aktuálne upresníme.

 

Krátka vychádzka do prírody v blízkosti MŠ

 

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53 

 

 

 

 

Slávnostné  triedne besiedky z príležitosti Dňa matiek a rodiny 

 

 

 

 

 

Trieda č. 1

 

Besiedka ku Dňu rodiny

Turistická vychádzka - S batohom do prírody

Sadenie do komunitného  políčka

 

 

 

 

 Trieda č. 2

 

Výroba darčeka pre mamičky

Deň matiek spojený s programom detí  pre rodinných príslušníkov

Interné triedne divadielko

Turistická vychádzka do prírody - Drahy

Čistenie pocitového chodníka a minizáhradky - Využitie pre zdravý životný štýl

Akcia s reprezentačným trénerom p. Sýkorom - Minibasketbal v areáli MŠ

 

 

 

 

 

Trieda č.3

 

Krásy nášho kraja - Turistická vychádzka

Starostlivosť o komunitné políčko - Sadenie

Besiedka ku Dňu rodiny - Program detí  pre rodičov

Malá olympiáda - Príprava na Hviezdičkovú olympiádu

Najkrajší kvietok - Divadielko pre deti

30.5.2019  - Výlet loďou do Piešťan - predškoláci

31.5.2019  -  Deti deťom  - Vystúpenie na námestí

 

 

 

 

 

 Trieda č. 4

 

Výroba darčeka pre mamičky

Besiedka ku Dňu rodiny a rozlúčka s predškolákmi - Program detí pre rodičov

30.5.2019  - Výlet loďou do Piešťan - predškoláci

Starostlivosť o komunitné políčko - Sadenie

Príprava na Hviezdičkovú olympiádu

Turistická vychádzka s enviromentálnym zameraním

Koncert  ZUŠ  -  Poznávame hudobné nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRÍL

 

jar   

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 2.4.2019 - Fotografovanie detí

 

26.4.2019 - Lesnícky deň -  spolupráca MŠ s Lesoturom

 

 

 

Predškoláci

 

3.4.- 4.4.2019 - Zápis predškolákov do ZŠ

4.4.2019 - Návšteva Gazdovského dvora Turá Lúka - Veľká noc

5.4.2019 - Vynášanie Moreny v spolupráci s III. MŠ

Deň Zeme v spolupráci s CVČ - Turistické dopoludnie

Pokračovanie v etwinningovom projekte o matematike v spolupráci s MŠ Hustopeče a MŠ Košice - trieda č. 5

 

 

 

zem

 

 

 

Trieda č. 3

 

Veľkonočné pracovné popoludnie - spolupráca s rodinou

Malí záhradkári - Sadenie semienok s výstavkou pracovného náradia - spolupráca s rodinou

Tvoríme spoločne - Výroba dopravného prostriedku s rodičmi - spolupráca s rodinou

 

 

 kuriatka

 

 

 

 

 MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

4.4.2019 - Fotografovanie detí

5.4.2019 - Vynášanie Moreny

Spolupráca s Lesoturom - Malí ochrancovia -  Environmentálne aktivity

 

 

 

Trieda č.1

 

Vítanie jari a remeselný jarmok

Starostlivosť o komunitné políčko - Sadenie

Od semienka k rastlinke - Experiment klíčenia

S batohom do prírody - Turistická vychádzka

 

 

 

fialky 

 

 

 

Trieda č.2

 

Veľkonočné pracovné popoludnie s rodičmi  - Výroba veľkonočných dekorácií

Vítanie jari v našej triede  -  Jarné vtáča

Jarné upratovanie záhradky a okolia MŠ

Sadenie a starostlivosť o minizáhradku -  spolupráca s rodinou  - semienka, cibuľky -  sadenie do kelímkov

 

 

košík 

 

 

 

Trieda č.3

 

Prebúdzame prírodu - Turistická vychádzka

Veľkonočné tvorenie - Tvorivé hry a aktivity s rodičmi

p. Kostelná, p. Plevková

Ako zajko šibal - Triedne bábkové divadlo

3.4.2019  - Gazdovský dvor Turá Lúka - Veľká noc - predškoláci

Deň Zeme  spolupráca s CVČ - predškoláci

Deň otvorených dverí v ZUŠ - spolupráca so ZUŠ  - predškoláci

 

 

 

kvety 

 

 

 

 

Trieda č.4

 

Vítanie jari a remeselný jarmok

Deň otvorených dverí v ZUŠ -  spolupráca so ZUŠ

Starostlivosť o komunitné políčko - Sadenie

Malí pomocníci - Jarné upratovanie dvora a pocitového chodníka

Veľkonočné pracovné popoludnie s rodičmi

3.4.2019 - Gazdovský dvor Turá Lúka - Veľká noc

Deň Zeme - spolupráca s CVČ

Turistická vychádzka s environmentálnym zameraním

 

 

rastlinka 

 

 

 

 

 

 

MAREC

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

27.3. 2019 - Divadlo Strašiak Tomáš

 

 

Trieda č. 1

 

 

Výstava obľúbenej knihy prinesenej z domu

Dramatizácia rozprávky

Týždeň hlasného čítania

Turistická vychádzka na Drahy

 

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

 

Týždeň hlasného čítania - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti

(čítanie na pokračovanie)

Moja obľúbená knižka - Výstava kníh prinesených z domu

Práca s rozprávkou - Dramatizácia  Pampúšik

Becepáčik na ceste - DVD - Dopravná výchova

Výroba dopravného prostriedku z recyklovateľného

materiálu - spolupráca s rodinou

 

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

 

Moja obľúbená kniha - Výstava kníh prinesených z domu

Týždeň hlasného čítania - Diskusie o prečítaných rozprávkach

Návšteva knižnice

Bábkové divadlo Perníkový domček - Hrané deťmi pre deti

Projekt Zdravý úsmev - Spolupráca s dentálnou hygieničkou

14.3. - 15.3.2019 - Depistáž školskej zrelosti - spolupráca s CPPPaP

 

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

 

Moja obľúbená knižka - Každý deň čítanie príbehu, alebo rozprávky z prinesenej knižky od detí

Talentmánia - Dieťa naučiť krátku básničku alebo pieseň, ktorú  odprezentuje v triede - spolupráca s rodinou

Dramatizácia známych rozprávok - Práca s rozprávkou Kozliatka

Tvorba leporela, knihy z papiera

Beseda so psychológom pre rodičov o školskej zrelosti

14.3. - 15.3.2019 - Depistáž školskej zrelosti - spolupráca s CPPPaP

Návšteva Mestskej knižnice Stará Turá

Svetový deň vody  - 22.3. - Aktivity zamerané na tému : 

Význam vody pre život ( skúmanie,  experimentovanie, pokusy s vodou, kolobeh vody- spolupráca s CVČ)

Návšteva detí v 1. ročníku ZŠ

Projekt Zdravý úsmev - Spolupráca s dentálnou hygieničkou

 

 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

 

Predškoláci

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej - Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

20.3. 2019 - trieda č.4

21.3. 2019 -  trieda č.5

25.3. 2019 - trieda č.6

 

22.3. 2019  - Deň vody

27.3. 2019 - Divadlo Strašiak Tomáš

 

28.3.2019  -   Program pre budúcich prvákov v telocvični ZŠ  - Školáci predškolákom

 

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej - Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

Exkurzia do kníhkupectva

Výstavka obľúbených kníh v triede - Kniha moja kamarátka - triedna knižnička

Deň hlasného čítania -  Medovníkový domček

Prehliadka detského umeleckého prejavu - Minidivadielko so slovom a spevom Prší

Tvorba leporela - koláž

 

 


 

 

Trieda č.2

 

  

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej 

Výstavka kníh v triede spojená s čítaním

Turistická vychádzka

 

 

 

 

 

 

 

Trieda  č. 1

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej

Moja obľúbená kniha  - Výstavka kníh v triede spojená s literárnymi chvíľkami s hlasným čítaním

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR

 

fašiangy

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

PREDŠKOLÁCI

 

14.2.2019 - Gazdovský dvor - Fašiangy

19.2.2019 - Karneval - trieda č.4,č.5, č.6

 

 

 

 

balóny

 

 

 

 

Trieda  č. 2

 

18.2. -  22.2. 2019 - Karnevalový týždeň

Fašiangová veselica

Tvorivá dielňa - Výroba rytmických hudobných nástrojov

 

 

 klaun

 

 

  

 

TRIEDA č.3

 

12.2.2019 -  Fašiangová dielnička

14.2.2019 -  Karnevalový deň

Ja a moji kamaráti -  Hudobné dopoludnie s detskými hudobnými nástrojmi

 

 

 

šaško

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

19.2.2019  Karneval - Fašiangové veselenie a súťaženie

 

 

karneval

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Interné divadlo

 

 

 šašo

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Týždeň plný zábavy -  Smejko a Tanculienka

Ľudové tradície a zvyky (rečňovanky)

Divadielko

 

 

 

detský karneval

 

 

 

 

 Trieda č. 3

 

Interné bábkové divadlo Zvieratá v zime

15.2. 2019  - Exkurzia na Gazdovský dvor - Fašiangy (predškoláci)

Hudobný koncert v ZUŠ - Hudobné nástroje ( predškoláci)

Projekt Zdravý úsmev - Dentálna hygiena

Vitamínoví ochrancovia - Prevencia chorobnosti konzumáciou ovocia a zeleniny

Spolupráca s Lesoturom - Kŕmenie zvierat v lese

 

 

 

snehuliaci

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

Výroba masiek z papiera

15.2. 2019 - Exkurzia na Gazdovský dvor - Fašiangy

Hudobný koncert v ZUŠ - Hudobné nástroje

Projekt Zdravý úsmev - Dentálna hygiena

Dramatizácia rozprávky O rukavičke

Spolupráca s Lesoturom  -  Kŕmenie zvierat v lese

 

 

 zábava

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

 

zima

 

 

<p style="text-align: center;" aliPridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...