Pripravujeme

 

     MAREC

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

27.3. 2019 - Divadlo Strašiak Tomáš

 

 

Trieda č. 1

 

 

Výstava obľúbenej knihy prinesenej z domu

Dramatizácia rozprávky

Týždeň hlasného čítania

Turistická vychádzka na Drahy

 

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

 

Týždeň hlasného čítania - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti

(čítanie na pokračovanie)

Moja obľúbená knižka - Výstava kníh prinesených z domu

Práca s rozprávkou - Dramatizácia  Pampúšik

Becepáčik na ceste - DVD - Dopravná výchova

Výroba dopravného prostriedku z recyklovateľného

materiálu - spolupráca s rodinou

 

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

 

Moja obľúbená kniha - Výstava kníh prinesených z domu

Týždeň hlasného čítania - Diskusie o prečítaných rozprávkach

Návšteva knižnice

Bábkové divadlo Perníkový domček - Hrané deťmi pre deti

Projekt Zdravý úsmev - Spolupráca s dentálnou hygieničkou

14.3. - 15.3.2019 - Depistáž školskej zrelosti - spolupráca s CPPPaP

 

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

 

Moja obľúbená knižka - Každý deň čítanie príbehu, alebo rozprávky z prinesenej knižky od detí

Talentmánia - Dieťa naučiť krátku básničku alebo pieseň, ktorú  odprezentuje v triede - spolupráca s rodinou

Dramatizácia známych rozprávok - Práca s rozprávkou Kozliatka

Tvorba leporela, knihy z papiera

Beseda so psychológom pre rodičov o školskej zrelosti

14.3. - 15.3.2019 - Depistáž školskej zrelosti - spolupráca s CPPPaP

Návšteva Mestskej knižnice Stará Turá

Svetový deň vody  - 22.3. - Aktivity zamerané na tému : 

Význam vody pre život ( skúmanie,  experimentovanie, pokusy s vodou, kolobeh vody- spolupráca s CVČ)

Návšteva detí v 1. ročníku ZŠ

Projekt Zdravý úsmev - Spolupráca s dentálnou hygieničkou

 

 

 

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

 

Predškoláci

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej - Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

20.3. 2019 - trieda č.4

21.3. 2019 -  trieda č.5

25.3. 2019 - trieda č.6

 

22.3. 2019  - Deň vody

27.3. 2019 - Divadlo Strašiak Tomáš

 

 

 

 

 

 

Trieda č. 3

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej - Kladný vzťah ku knihe a detskej literatúre

Exkurzia do kníhkupectva

Výstavka obľúbených kníh v triede - Kniha moja kamarátka - triedna knižnička

Deň hlasného čítania -  Medovníkový domček

Prehliadka detského umeleckého prejavu - Minidivadielko so slovom a spevom Prší

Tvorba leporela - koláž

 

 


 

 

Trieda č.2

 

  

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej 

Výstavka kníh v triede spojená s čítaním

Turistická vychádzka

 

 

 

 

 

 

 

Trieda  č. 1

 

 

Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej

Moja obľúbená kniha  - Výstavka kníh v triede spojená s literárnymi chvíľkami s hlasným čítaním

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR

 

fašiangy

 

 

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

PREDŠKOLÁCI

 

14.2.2019 - Gazdovský dvor - Fašiangy

19.2.2019 - Karneval - trieda č.4,č.5, č.6

 

 

 

 

balóny

 

 

 

 

Trieda  č. 2

 

18.2. -  22.2. 2019 - Karnevalový týždeň

Fašiangová veselica

Tvorivá dielňa - Výroba rytmických hudobných nástrojov

 

 

 klaun

 

 

  

 

TRIEDA č.3

 

12.2.2019 -  Fašiangová dielnička

14.2.2019 -  Karnevalový deň

Ja a moji kamaráti -  Hudobné dopoludnie s detskými hudobnými nástrojmi

 

 

 

šaško

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

19.2.2019  Karneval - Fašiangové veselenie a súťaženie

 

 

karneval

 

 

 

 Trieda č. 1

 

Interné divadlo

 

 

 šašo

 

 

 

 

Trieda č. 2

 

Týždeň plný zábavy -  Smejko a Tanculienka

Ľudové tradície a zvyky (rečňovanky)

Divadielko

 

 

 

detský karneval

 

 

 

 

 Trieda č. 3

 

Interné bábkové divadlo Zvieratá v zime

15.2. 2019  - Exkurzia na Gazdovský dvor - Fašiangy (predškoláci)

Hudobný koncert v ZUŠ - Hudobné nástroje ( predškoláci)

Projekt Zdravý úsmev - Dentálna hygiena

Vitamínoví ochrancovia - Prevencia chorobnosti konzumáciou ovocia a zeleniny

Spolupráca s Lesoturom - Kŕmenie zvierat v lese

 

 

 

snehuliaci

 

 

 

 

Trieda č. 4

 

Výroba masiek z papiera

15.2. 2019 - Exkurzia na Gazdovský dvor - Fašiangy

Hudobný koncert v ZUŠ - Hudobné nástroje

Projekt Zdravý úsmev - Dentálna hygiena

Dramatizácia rozprávky O rukavičke

Spolupráca s Lesoturom  -  Kŕmenie zvierat v lese

 

 

 zábava

 

 

 

 

 

JANUÁR

 

 

zima

 

 

MŠ KOMENSKÉHO 320/1

 

 

Predškoláci - Kurz  ľadového korčuľovania v Novom Meste

nad Váhom

 

 korčule

 

 

 

 

Sezónne zimné aktivity - hry so snehom       

 

 

 

snehuliak 

 

 

 

Starostlivosť o vtáky v zime - výroba kŕmidiel pre vtáčikov, kŕmenie

 

vtáčiky

 

 

 

 

 

MŠ HURBANOVA 142/53

 

 

TRIEDA č. 1

 

 

Starostlivosť o vtáky v zime

Hry so snehom - LAND-ART

Pokusy so snehom a ľadom

Interné divadlo Zvieratá  v zime

Spolupráca s rodinou - kŕmidlá v zime

 

sneh

 

 

 

TRIEDA  č. 2

 

7.1. - 11.1. 2019 - Sezónne zimné aktivity

16.1. - 17.1. 2019 -  Radovánky - šmýkanie na klzákoch

30.1. 2019 -  Interné divadlo Zvieratá  v zime

21.1.- 25.1. 2019 - Kŕmidlo pre vtáčiky - starostlivosť o vtáky

v zime

 

 

 lyžiar

 

 

 

TRIEDA  č. 3

 

 

14.1 - 18.1. 2019 -  Kurz ľadového korčuľovania (predškoláci)

Snehová olympiáda - kĺzanie sa na snehu, hod snehovou guľou, súťaž o najkrajšieho snehuliaka

 Spolupráca s rodinou - výroba kŕmidiel pre vtáčikov, kŕmenie

 

 šport

 

 

 

 

TRIEDA  č. 4

 

Zimné radovánky - guľovanie, stavanie snehuliaka, tvorenie v snehu - spolupráca s rodinou

 Dobrôtky pre vtáčikov - starostlivosť o vtáky v zime, výroba závesných dobrôt

 14.1. - 18.1. 2019 - Kurz ľadového korčuľovania v Novom Meste nad Váhom

Dramatizácia rozprávky O rukavičke

 

 

 

krmidlo

 

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...