Rada školy

 

 

RADA ŠKOLY PRI  MATERSKEJ ŠKOLE 

HURBANOVA 153/62

STARÁ TURÁ

 

Termín ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri MŠ Hurbanova 153/62 Stará Turá: 14.3.2022

 

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY:

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

Milada Potfajová 

Emília Sobotková 

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

Ing. Vladimíra Mareková

4 zvolení zástupcovia rodičov:

Mgr. Eva Baranová - predseda RŠ

Ing. Silvia Pullman Hodermarská 

Mgr. Jana Lukáčová

Zuzana Trebatická

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Soňa Krištofíková

Mgr. Lívia Boorová

Ing. Natália Miklášová

Mgr. Elena Sládková

 

Zápisnica z volieb - prílohou.

 

 


Priložené súbory k článku:
Súhrnná zápisnica z volieb do RŠ.pdf | Volebný poriadok - rada školy.pdf | Štatút RŠ.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...