Rada školy

 

 

RADA ŠKOLY PRI  MŠ STARÁ TURÁ

HURBANOVA 153/62

Zástupcovia pedagogických zamestnancov (2) do Rady školy boli volení dňa 7.2. 2018. Zvolení: Potfajová Milada, Sobotková Emília

Zástupca nepedagogických zamestnancov (1) do Rady školy boli volení dňa 8.2. 2018. Zvolená: Žáková Janka

Zástupcovia rodičov (4) do Rady školy boli volení dňa 7.3. 2018. Zvolení: Hučko Pavol, Hornáčková Miriam, Kaňová Petra, Medňanská Kristína

Zástupcovia zriaďovateľa zostávajú v tejto zostave:

4 DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA : JUDr. Patrícia Klačková

                                                               Bc. Zuzana Zigová

                                                               Mgr. Ivona Barbušinová

                                                               Ing. Bohdan Görög

Jednotlivé rozdelenie funkcií do nasledujúceho obdobia činnosti RŠ si budú zástupcovia voliť na I. ustanovujúcom zasadnutí dňa 14.3.2018.

Zápisnica z volieb - prílohou.

 

 


Priložené súbory k článku:
Hlasovací lístok - voľby rodičov.pdf | Súhrnná zápisnica - voľby do RŠ.docx | Volebný poriadok - rada školy.pdf | Štatút RŠ.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...