Oznamy

 

 

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN (rok 2019)

 

Od 1.7. do 9.8.2019 otvorená MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni) 

od 12.8. do 30.8.2019  zatvorené všetky MŠ 

Začiatok školského roka 2019/2020: 2.9.2019

Podmienkou dochádzky dieťaťa v čase letných prázdnin je uhradenie všetkých predchádzajúcich platieb za školné a stravné. 

Deti budú rozdelené podľa zoznamov pri jednotlivých triedach, ktoré budú v prevádzke. 

Ďakujeme za spoluprácu, prajeme všetkým krásne leto plné oddychu a zábavy a deťom načerpanie síl do ďalšieho školského roka.

 

                                                                    Kolektív MŠ

 

 

 

Rozhodnutia o prijatí

 

 

Vážení rodičia,

 

Rozhodnutia o prijatí do materskej školy sa budú vydávať od pondelka 24. júna 2019. Rozhodnutie si príďte vyzdvihnúť osobne do kancelárie v MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni). Odporúčam vopred si overiť, či som aktuálne  v kancelárii, prípadne si dohodnúť termín  na telefónnom čísle

0915 868 273.

 

 

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

 

 

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...