Oznamy

Vážení rodičia,

riaditeľka materskej školy oznamuje, že z dôvodu montáže šatní v budove MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši) a MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni) udeľuje v týchto materských školách na dni 18. a 19. marca riaditeľské voľno.

  

Pozývame všetkých rodičov predškolákov na besedu s psychologičkou a učiteľkou z 1. stupňa základnej školy na tému Školská zrelosť. Poskytneme Vám aj informácie o zápise do 1. ročníka a pokračovaní v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole (odklade), ako i odpovede na Vaše ostatné otázky. 

Kedy? Vo štvrtok 7.3.2024 o 15,30 hod. 

Kde? V jedálni MŠ Komenského (zelený pavilón, vchod   z parkoviska od potravín Fresh)

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Telefonický kontakt na odhlasovanie detí z MŠ    

 - MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)      032/776 32 91  

 - MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)   032/776 38 42

 - MŠ Komenského 320/1 (v areáli ZŠ)   032/640 12 79

  mobil 0905/457 592 (do 7.00 iba smskou, volať po 7.00 hod.)

-------------------------------------------------------------------------

 

Oznam vedúcej školskej jedálne 

S účinnosťou od 01.07.2023 novou vedúcou školskej jedálne sa stáva pani Katarína Otiepková.

 

Milí rodičia, 

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2024. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

------------------------------------------------------

 

                                            Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Písomné vyhlásenie.docx | cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx | Čestne_vyhlasenie.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...