Rodičovské združenie

Pri Materskej škole Hurbanova 142 Stará Turá pôsobí samostatné Občianske združenie pod názvom Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ. Do rady rodičov je každoročne  zvolený  jeden zástupca za každú triedu.

RZ má samostatný účet a je poberateľom 2% z daní z príjmov. Finančné prostriedky využíva na podporovanie voľnočasových aktivít detí s rodičmi, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu didaktickými pomôckami, výtvarným materiálom či hračkami. Zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní a rozvíjaní interpersonálnych vzťahov dieťa - rodič - učiteľ.

Plenárne zhromaždenie Občianskeho združenia sa konalo dňa 13.10.2016. 

 

Členovia výboru RZ:

Kaňová Petra - predsedníčka

Hankócyová Monika- hospodárka

Antalová Alena

Otiepková Katarína

Chudíková Michaela

Stuchlá Daniela, Mgr.

Ušiaková Andrea, Mgr.

Drahošová Oľga

Kadlecová Zuzana

Konečná Ingrid, Mgr.

Maláriková Adela

Psotná Magdaléna

 

 

Výbor na svojich zasadnutiach plánuje: financovanie aktivít, nákup pomôcok, hračiek a iných potrieb k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, príp. pomoc pri organizácii aktivít.

RZ disponuje s financiami získanými :

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie "Zdravá škôlka"pri IV. MŠ 

Sídlo:

Hurbanova 62, 916 01 Stará Turá

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

37912739

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Rozpočet RZ 20162017.jpg | Rozpočet škôlky 2014-2015.xlsx | zápis_z_plenárneho_RZ_MŠ.doc


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...