Rodičovské združenie

Pri Materskej škole Hurbanova 142 Stará Turá pôsobí samostatné Občianske združenie pod názvom Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ. Do rady rodičov je každoročne  zvolený  jeden zástupca za každú triedu.

RZ má samostatný účet a je poberateľom 2% z daní z príjmov. Finančné prostriedky využíva na podporovanie voľnočasových aktivít detí s rodičmi, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu didaktickými pomôckami, výtvarným materiálom či hračkami. Zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní a rozvíjaní interpersonálnych vzťahov dieťa - rodič - učiteľ. 

 

Členovia výboru RZ - školský rok 2020/2021:

Kaňová Petra - predsedníčka

Hankócyová Monika- hospodárka

p. R.Lukačovičová

p. P.Válek

p. Bc. D.Oravcová

p. L.Kuťková

p. Ing. Z.Galbavá 

p. Ing. M.Kandríková

p. M.Sečkařová Ilušáková

p. Ing. Ľ.Dunajčík 

p. PaedDr. K.Mikulcová

Výbor na svojich zasadnutiach plánuje: financovanie aktivít, nákup pomôcok, hračiek a iných potrieb k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, príp. pomoc pri organizácii aktivít.

RZ disponuje s financiami získanými :

 

 Číslo účtu RZ: SK17 0200 0000 0016 8050 8151

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ 

Sídlo:

Hurbanova 62, 916 01 Stará Turá

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

37912739

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Rozpočet RZ 20162017.jpg | Rozpočet škôlky 2014-2015.xlsx | zápis_z_plenárneho_RZ_MŠ.doc


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...