Kontakt


Riaditeľka MŠ:
Mgr. Ľubica Hučková
Mobil: 0915 868 273
lubica.huckovamsstaratura.sk


Materská škola
Hurbanova 153/62 (pri Salaši)
916 01 Stará Turá
Tel.: 032 776 3292


Zástupkyňa riaditeľky:
Bc. Blanka Kucharovicová
Mobil: 0917 343 505
kucharovicovamsstaratura.sk

Vedúca jedálne:
Katarína Otiepková

  • MŠ pri cukrárni:
    Tel.: 032 776 38 42

  • MŠ pri Salaši:
    Tel.: 032 776 32 91
otiepkovamsstaratura.skMaterská škola
Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)
916 01 Stará Turá
Tel.: 032 776 3842


Zástupkyňa riaditeľky:
Soňa Fajnorová
Mobil: 0907 792 049
fajnorovamsstaratura.skMaterská škola
Komenského 320/1
916 01 Stará Turá
Tel.: 032 640 1279
Mobil: 0905 457 592

Zástupkyňa riaditeľky:
Bc. Blanka Kucharovicová
Mobil: 0917 343 505
kucharovicovamsstaratura.sk