Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Materská škola Hurbanova 153/62 Stará Turá na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o plánovaných nákupoch, zmluvy a faktúry zverejňujeme na stránke Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný obstarávateľ: Materská škola Hurbanova 153/62 Stará Turá

Sídlo: Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka školy

Email: mskolast@stonline.sk

Telefón +421327763292

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu: SK100200 0000 0016 2846 8359

IČO: 51490609

DIČ: 2120737597

Internetová adresa: www.mstaratura.skPridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...