Školská jedáleň

S účinnosťou od 01.09.2018 školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy v objekte na Hurbanovej ulici 142/46.

V objekte na Komenského ulici 320/1 zabezpečuje stravovanie školská jedáleň základnej školy pre deti materskej školy zapísané na Hurbanovej ulici 153/62.

Z toho dôvodu odhlasovanie zo stravy a iné pripomienky rieši vedúca školskej jedálne ZŠ p. Eva Hučková.

 

Odhlasovanie detí zo stravy:

Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. Neprítomnosť dieťaťa po tomto termíne znamená automatické odhlásenie zo stravy i z materskej školy. Oneskorený príchod treba nahlásiť do 8.00 hod.

MŠ Hurbanova 142      MŠ Komenského 320

032 776 38 42                 0911 227 762           0911 913 821    

0907 792 049                 0905 457 592            

                                       

Výška stravného:

Stravná jednotka (dieťa/1 deň) je 1,27 E s nasledovným rozdelením:

Úhrada stravného:

Stravné sa uhrádza na mesiac dopredu, odrátajú sa preplatky a prirátajú nedoplatky za mesiac dozadu - preto stravné uhrádzajte do 15-teho v mesiaci pre včasnú evidenciu. Neskoré platby sa načítavajú v nasledujúcom mesiaci ako nezaplatené. dieťaťPri úhradách bankou uvádzajte ako platiteľa celé meno dieťaťaPri ukončení dochádzky dieťaťa zanechajte číslo účtu pre vrátenie prípadného preplatku.

Čísla účtov pre úhradu stravného:

Kontakt:

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...