Fotogaléria - Albumy v roku 2019


Fotoalbumy z:

[02.07.2019] trieda 6 - rozlúčka na MsÚ (17 fotiek)
[28.06.2019] Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ. (27 fotiek)
[28.06.2019] Turistická vychádzka 4.trieda (24 fotiek)
[25.06.2019] Deň matiek a rodiny Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského (48 fotiek)
[25.06.2019] Júnové Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského (54 fotiek)
[25.06.2019] Plavecký výcvik (40 fotiek)
[25.06.2019] Turistická vychádzka 2. trieda (18 fotiek)
[25.06.2019] Basketbal 2. trieda (12 fotiek)
[25.06.2019] Naše pocity na pocitovom chodníčku 3.trieda (22 fotiek)
[24.06.2019] Výlet predškolákov (20 fotiek)
[24.06.2019] Branno-turistická vychádzka 3.trieda (41 fotiek)
[24.06.2019] Liečivé rastliny v 4. triede (25 fotiek)
[24.06.2019] Rozlúčka v pizzérii Andiamo (15 fotiek)
[21.06.2019] predškoláci - výlet - Park miniatúr Podolie a Beckov 13.6.2019 (155 fotiek)
[21.06.2019] trieda 6 - na zmrzline (23 fotiek)
[21.06.2019] predplavecká príprava (174 fotiek)
[16.06.2019] MÁJ v triede Lienok č.1 (74 fotiek)
[16.06.2019] JÚN v triede č.1 - Lienky (55 fotiek)
[14.06.2019] trieda 6 - triedna besiedka - Deň matiek a rozlúčka s MŠ (65 fotiek)
[14.06.2019] Športová olympiáda hviezdičiek (84 fotiek)
[14.06.2019] hudobné divadlo Naša Zem (26 fotiek)
[11.06.2019] Život KVETINIEK, jún, tr.č.5 (247 fotiek)
[11.06.2019] Turistická vychádzka Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (149 fotiek)
[11.06.2019] Les očami detí-LESOTUR (9 fotiek)
[07.06.2019] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (76 fotiek)
[06.06.2019] Hviezdičková olympiáda (131 fotiek)
[06.06.2019] Slovensko číta deťom 3.a 4.trieda (14 fotiek)
[05.06.2019] MDD (39 fotiek)
[30.05.2019] Besiedka ku Dňu rodiny v 4. triede (19 fotiek)
[27.05.2019] Deň rodiny v 3. triede (26 fotiek)
[20.05.2019] Hudobný koncert (11 fotiek)
[17.05.2019] Besiedka ku Dňu matiek v triede č.1 Lienky (42 fotiek)
[16.05.2019] Deň otvorených dverí v ZUŠ. (16 fotiek)
[16.05.2019] trieda 6 - Deň otvorených dverí v ZUŠ (54 fotiek)
[10.05.2019] Deň matiek v 2. triede (13 fotiek)
[02.05.2019] Život KVETINIEK, máj, tr.č.5 (117 fotiek)
[30.04.2019] Oslávenci Usilovných včielok trieda č. 3 MŠ Komenského (140 fotiek)
[30.04.2019] Aprílové Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského (53 fotiek)
[30.04.2019] trieda 6 - Lesnícky deň s Lesoturom 26.4.2019 (36 fotiek)
[30.04.2019] trieda 6 - Deň ZEME s CVČ poznávacia vychádzka 25.4.2019 (29 fotiek)
[28.04.2019] APRÍL v triede č.1 - Lienky (80 fotiek)
[26.04.2019] Spolupráca s LESOTUROM - apríl mesiac lesov. (56 fotiek)
[25.04.2019] Sadenie v 3. triede (13 fotiek)
[25.04.2019] Spolupráca s CVČ - Deň Zeme (17 fotiek)
[25.04.2019] Veľkonočné posedenie s rodičmi 4. trieda (20 fotiek)
[17.04.2019] Veľkonočné posedenie s rodičmi 2. trieda (43 fotiek)
[16.04.2019] Rozlúčka s Morenou 5.4.2019 (18 fotiek)
[16.04.2019] trieda 4,5,6 - Gazdovský dvor Veľká noc 4.4.2019 (62 fotiek)
[11.04.2019] Veľkonočné popoludnie v 3. triede (32 fotiek)
[11.04.2019] Zúbky - hygiena chrupu (30 fotiek)
[08.04.2019] Veľkonočné tradície na gazdovskom dvore (23 fotiek)
[08.04.2019] Morena (31 fotiek)
[05.04.2019] Marec v triede č. 1 -Lienky (55 fotiek)
[03.04.2019] Usilovné včielky oslavujú trieda č.3 MŠ Komenského (81 fotiek)
[03.04.2019] Kniha moja kamarátka Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského (112 fotiek)
[02.04.2019] MŠ Komenského - prišlo Divadlo Na hojdačke - (29 fotiek)
[02.04.2019] trieda 6 - návšteva mestskej knižnice (29 fotiek)
[02.04.2019] trieda 6 - CVČ - Deň vody (26 fotiek)
[02.04.2019] predškoláci v telocvični ZŠ (48 fotiek)
[02.04.2019] Život KVETINIEK, apríl, tr.č.5 (164 fotiek)
[28.03.2019] Návšteva ZŠ (24 fotiek)
[27.03.2019] Divadlo Strašiak Tomáš v MŠ pri cukrárni (11 fotiek)
[27.03.2019] Divadielko Perníkový domček hrané deťmi pre deti (17 fotiek)
[27.03.2019] Otvorená hodina pre učiteľky MŠ (14 fotiek)
[15.03.2019] Návšteva Mestskej knižnice 3. trieda (11 fotiek)
[14.03.2019] Dentálna hygienička v 3. triede MŠ pri cukrárni (60 fotiek)
[14.03.2019] Dentálna hygienička v 4. triede MŠ pri cukrárni (14 fotiek)
[13.03.2019] Turistická vychádzka do Topoleckej (14 fotiek)
[11.03.2019] Život KVETINIEK, marec, tr.č.5 (126 fotiek)
[26.02.2019] Ujo Peťo pre deti 3. triedy MŠ pri cukrárni (30 fotiek)
[23.02.2019] Fašiangy v triede č.1 - Lienky (55 fotiek)
[21.02.2019] Karnevalový deň v MŠ Komenského (140 fotiek)
[20.02.2019] Kurz korčuľovania (47 fotiek)
[20.02.2019] Fašiangový karneval (102 fotiek)
[20.02.2019] Fašiangy na Gazdovskom dvore (18 fotiek)
[18.02.2019] Život KVETINIEK, fenbruár, tr.č.5 (126 fotiek)
[18.02.2019] Karnevalový deň Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (155 fotiek)
[18.02.2019] Fašiangy Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (105 fotiek)
[15.02.2019] trieda 4,5,6 - Gazdovský dvor - Fašiangy (75 fotiek)
[05.02.2019] Starostlivosť o vtáky v zime 3.trieda (13 fotiek)
[31.01.2019] Januárové Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského (92 fotiek)
[30.01.2019] Zima a zimné radovánky - trieda č.1 Lienky (46 fotiek)
[30.01.2019] Starostlivosť o vtáčiky a zvieratá v zime - trieda č.1 Lienky (36 fotiek)
[29.01.2019] Oslávenci Usilovných včielok 3. trieda MŠ Komenského (113 fotiek)
[29.01.2019] Návšteva zubnej ambulancie MUDr. Dingových (27 fotiek)
[24.01.2019] Kurz ľadového korčuľovania - predškoláci (215 fotiek)
[23.01.2019] Vojenské cvičenie v 3. triede MŠ pri cukrárni (34 fotiek)
[17.01.2019] Život KVETINIEK, január, tr.č.5 (119 fotiek)
[14.01.2019] Zimná olympiáda v 3. triede MŠ pri cukrárni (50 fotiek)
[13.01.2019] Pani Zima v triede Sovičiek-Hurbanova142,1 (35 fotiek)