Fotogaléria - KVETINKY, 1.trieda, február, MŠ 153

Hry s BeeBot - plánovanie trasy z A do B
Stále sa predstavujeme
Tancujeme, spievame
Tancujeme, spievameTancujeme, spievame
Tancujeme, spievame
Hry s BeeBot - plánovanie trasy z A do B
Tancujeme, spievame
Hry s BeeBot - plánovanie trasy z A do B
Hry s BeeBot - plánovanie trasy z A do B
Usporiadanie podľa farby
Cvičenie
Hry
Matematické hry
Cvičenie s loptičkami
Matematické hry
Cvičenie s loptičkami
Hudobno-rytmické hry
Cvičenie s loptičkami
Hry
Matematické hry
Cvičenie s loptičkami
Matematické hry
Cvičenie s loptičkami
Cvičenie
Matematické hry
Cvičenie
Cvičenie
Hudobno-rytmické hry
Hry
Hudobno-rytmické hry
Matematické hry
Hudobno-rytmické hry
Matematické hry
Hudobno-rytmické hry
Cvičenie s loptičkami
Cvičenie s loptičkami
Matematické hry
Matematické hry
Cvičenie s loptičkami
Matematické hry
Hry
Cvičenie s loptičkami
Hry
Cvičenie s loptičkami
Cvičenie
Cvičenie s loptičkami
Cvičenie
Cvičenie s loptičkami