Fotogaléria - KVETINKY, marec, tr.č.3, IV.MŠ

Jarná výzdoba chodby
Jarná výzdoba chodby
Jarná výzdoba chodby
Jarná výzdoba chodby
Jarná výzdoba chodby
Jarná výzdoba chodby
Sadenie semienok
Všetko najlepšie Timkovi
Sadenie semienok
Sadenie semienok
Plánujeme cestu s BeeBot
Sadenie semienok
Plánujeme cestu s BeeBot
Na dvore býva sliepočka naša_dramatizácia
Plánujeme cestu s BeeBot
Omaľovávanie charakteristických znakov ročných období
Spoznávanie ročných období
Všetko najlepšie Timkovi
Sadenie semienok
Plánujeme cestu s BeeBot
Plánujeme cestu s BeeBot
Sadenie semienok
Spoznávanie ročných období
Všetko najlepšie Timkovi
Ja som vám veľký pán_dramatizácia
Predčitateľská gramotnosť_činnosti dňa
Plánujeme cestu s BeeBot
Na dvore býva sliepočka naša_dramatizácia
Omaľovávanie charakteristických znakov ročných období
Sadenie semienok
Spoznávanie ročných období
Omaľovávanie charakteristických znakov ročných období
Plánujeme cestu s BeeBot
Omaľovávanie charakteristických znakov ročných období
Plánujeme cestu s BeeBot
Ja som vám veľký pán_dramatizácia
Sadenie semienok
Plánujeme cestu s BeeBot
Sadenie semienok
Sadenie semienok
Plánujeme cestu s BeeBot
Sadenie semienok
Všetko najlepšie Timkovi
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Určenie veľkosti pomocou predpony_naj
"Kohútik a sliepočka"_lepenie
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farb
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
My_Kvetinky
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Spoznávanie ročných období
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Pexeso "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Skladanie puzzle "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
"Kohútik a sliepočka"_lepenie
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Skladanie puzzle "O kohútikovi a sliepočke"
"Kohútik a sliepočka"_lepenie
Skladanie puzzle "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Určenie veľkosti pomocou predpony_naj
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farb
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Určenie veľkosti pomocou predpony_naj
Pexeso "O kohútikovi a sliepočke"
"Kohútik a sliepočka"_lepenie
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dodržiavať pravidlo postupnosti podľa farby
Rozprávka Kohútik a sliepočka
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Dramatizácia rozprávky "O kohútikovi a sliepočke"
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období
Identifikuje charakteristické znaky ročných období