Fotogaléria - Vynášanie Moreny Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského

Dodnes sa zachoval jeden z rituálov vo veľmi živom zvyku – vynášanie Moreny. Vynášanie Moreny /Kyselice/, staroslovanskej bohyne zimy a smrti, ktorej na jar končí vláda. Morena je známa i v dnešnom folklóre – ľudových zvykoch, ktoré zaraďujeme i do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Deti z triedy č.3 Hurbanova 153 a deti z triedy č.1 Komenského /predškoláci/ si pri vynášaní Moreny zaspievali a pripomenuli ľudové tradície, ktoré treba zachovávať.