Fotogaléria - Dopravné prostriedky Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského

Týždeň dopravy v našej triede predškolákov sa niesol okrem rôznych hier a zážitkového učenia i spoluprácou s rodinou – výrobou rôznych dopravných prostriedkov spoločne s rodičmi. Uskutočnili sme v priestore šatne výstavku krásnych spoločných prác,
na ktoré boli deti veľmi hrdé.
Rodičom ďakujeme za spoluprácu.