Fotogaléria - Slovenský týždeň Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského

Slovensko moja vlasť, interaktívne cestovanie po Slovensku, spoznávanie jeho krás a prírodného bohatstva, národných symbolov, významných Slovákov, Slovensko v minulosti, s týmito témami sme pracovali po celý týždeň prostredníctvom rôznych médií, detskej náučnej literatúry, formou hier, s prezentáciami, výtvarným i hudobným vyjadrením.