Fotogaléria - Kultúra v prírode, Usilovné včielky, trieda č. 1, MŠ Komenského

Predškoláci Usilovné včielky sa zúčastnili divadielka Janka a Danka a kultúrneho programu detí zo ZUŠ Stará Turá. Predstavenia sa uskutočnili v exteriéroch záhrad MŠ Hurbanova 143 a MŠ Komenského.
Deti si odniesli pekné kultúrne zážitky.