Fotogaléria - Tr.č.4, LÍŠTIČKY, september

Septembrové aktivity v triede Líštičiek
Septembrové privítanie
Septembrové privítanie
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Prvé čiarky
Modelujeme
Modelujeme
Hrabeme lístie
Hrabeme lístie
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka -pokus s farbami
Deň mlieka -pokus s farbami
Deň mlieka -pokus s farbami
Deň mlieka -pokus s farbami
Deň mlieka -pokus s farbami
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Deň mlieka
Moja obľúbená hračka
Moja obľúbená hračka
Moja obľúbená hračka
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Hrabanie lístia
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Púšťame šarkany
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme
Tvoríme