Fotogaléria - Výstavka prác na tému ,,PANI JESEŇ“ v tr.č.4 - Líštičky

Priestory šatne sa vďaka rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do domácej úlohy spestrili výtvormi z prírodnín, z ovocia a zeleniny . Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a tvorivosť.