Fotogaléria - Marec mesiac knihy, Usilovné včielky tr.č.1 MŠ Hurbanova 153

Mesiac marec – mesiac knihy sme mali naplnený výstavkou obľúbených kníh, hrali sme sa na rozprávky Na Ruženku, tancovali sme s Jankom, Marienkou a Ježibabou, Hrali sme sa s hudbou Na kozliatka a vlka, tvorili sme Guľka Bombuľka. Nezabudli sme si čítať veľa rozprávok či už počas dňa , alebo pred spánkom, napríklad O kohútikovi a sliepočke.
Taktiež sme sa vekuprimerane oboznamovali s tvorbou Ľudmily Podjavorinskej, zahrali sme sa na Žabiatka, ktoré sme i vytvorili formou grafomotoriky a lepenia s farebným papierom .

Zároveň srdečne blahoželáme nášmu kamarátovi Oliverkovi Miklášovi k narodeninám, nech je zdravý a šťastný a ďakujeme mu za dobrôtky, ktorými nás pohostil.