Fotogaléria - KVETINKY, apríl, Kom., tr.č.1

4Čítanie čitateľských denníkov
Čítanie čitateľských denníkov
Tangramy
Tangramy
Tangramy
Veľká Noc
Veľká Noc
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.AS kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.AS kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
4.A_Čítanie čitateľských denníkov
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
4.A_Čítanie čitateľských denníkov
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
4.A_Čítanie čitateľských denníkov
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
S kamarátmi so 4.A
4.A_Čítanie čitateľských denníkov
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
Vajíčkové sadenie žeruchy
S kamarátmi so 4.A
A takto spia predškoláci
Vajíčkové sadenie_podarilo sa!
Veľkonočná výzdoba
Vajíčkové sadenie_podarilo sa!
Výzdoba_chodba
Veľkonočná výzdoba
Veľkonočná výzdoba
Niečo zo zápisu do ZŠ
Niečo zo zápisu do ZŠ
Triedenie odpadu_Modrá Starenka
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Škola volá_spolupráca s K.Kotrasovou
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Triedenie odpadu_Modrá Starenka
Škola volá_spolupráca s K.Kotrasovou
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Niečo zo zápisu do ZŠ
Triedenie odpadu_Dotkni sa Zeme
Dotkni sa Zeme
Dotkni sa Zeme
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Spev a divadlo_spolupráca so ZUŠ
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Ext.divadlo_Kedy stromy spievajú
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Dotkni sa Zeme_Modrá Starenka
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Dotkni sa Zeme_sadenie
Dotkni sa Zeme_sadenie
Dotkni sa Zeme_Cvičenie s plast.pohárom
Dotkni sa Zeme_sadenie
Dotkni sa Zeme_Modrá Starenka
Dotkni sa Zeme_Cvičenie s plast.pohárom
Dotkni sa Zeme_Cvičenie s plast.pohárom
Dotkni sa Zeme_sadenie
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Dotkni sa Zeme_kreslenie_Filipove dobrodružstvá
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Dotkni sa Zeme_sadenie
Dotkni sa Zeme_kreslenie_Filipove dobrodružstvá
Dotkni sa Zeme_sadenie
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Dotkni sa Zeme_Cvičenie s plast.pohárom
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ
Deň Zeme_spolupráca s CVČ