Fotogaléria - Veselé Motýliky, tr. č. 6, MŠ Hurbanova 153

Trieda Motýlikov medzi sebou znova privítala kamarátku Vílu v kreatívnom dopoludní, tancovali, premýšľali, tvorili a kreslili.
Na dopravnom ihrisku na kolobežkách zvládli všetky cesty a dodržiavali dopravné značky.
V triede spolu cvičili i pracovali, zážitkovým učením ovocie a zeleninu poznávali, školský dvor od lístia vyčistili a v hrách podľa vlastnej fantázie sa potešili. Precvičovali si i šikovnosť svojich rúk, jemnú motoriku v individuálnych činnostiach pri stolíkoch.