Fotogaléria - KVETINKY, Apríl, Kom., tr.č.1

Naše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Matematika
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Matematika
Matematika
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Matematika
Matematika
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Naše šikovné ručičky
Písmenkovo
Naše šikovné ručičky
Písmenkovo
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
V našej minitelocvičňi
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
V našej minitelocvični
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Turistika_súťaže
Turistika_súťaže
Turistika_súťaže
Turistika_súťaže
Turistika_súťaže
Turistika_súťaže
Turistika
Turistika
Turistika_Land art
Turistika
Turistika_Land art
Turistika_súťaže
Turistika_Land art
Turistika
Turistika
Turistika_Land art
Turistika_súťaže
Turistika_Land art
Turistika_súťaže
Turistika
Turistika
Turistika_Land art
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika_Land art
Turistika_Land art
Vaše šikovné ručičky
Vaše šikovné ručičky
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Hodina športu_spolupráca s MBK
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_Lesotur
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Deň Zeme_CVČ
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Divadlo Oskar_Vlk a 7 kozliatok
Zeleninka mesiaca_Uhorka
Zeleninka mesiaca_Uhorka
Zeleninka mesiaca_Uhorka
Vesmír očami detí_Laura
Drevorezbár
Naše tablo
Zeleninka mesiaca_Uhorka
Zemeguľa_Modrá starenka
Vesmír očami detí_Laura
Učíme sa recyklovať
Zemeguľa_Modrá starenka
Zemeguľa_Modrá starenka
Drevorezbár
Zemeguľa_Modrá starenka
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Sadíme fazuľu_starostlivosť o rastliny
Vaše šikovné ručičky