Fotogaléria - Malí čitatelia, Usilovné včielky, tr.č.4 MŠ Hurbanova 153

V mesiaci marec mesiac knihy sme navštívili MK K. Royovej. Pani knihovníčky nás privítali krásne rozprávkovo vystrojené, oboznámili nás so všetkými časťami knižnice i s ich prácou. Deti si mali možnosť vypočuť časť s detskej literatúry, prezrieť si rôzne detské vekuprimerané knižky.
Ďakujeme p. knihovníčkam za milé prijatie a zároveň za hravý, ale profesionálny prístup. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v mestskej knižnici.