Novinky - 2014

Novinky z:

[18.12.2014] Vianoce v 2.triede III.MŠ

[18.12.2014] Vianoce v 3.triede III.MŠ

[18.12.2014] Vianočná besiedka v 4. triede III.MŠ

[18.12.2014] Vianočná návšteva detí 4. triedy III. MŠ v DOS

[16.12.2014] Mikuláš Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 Stará Turá

[16.12.2014] Vianočná besiedka Usilovné včielky 2.trieda Hurbanova 153

[16.12.2014] Zúbky ako perličky Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153 Sta

[13.12.2014] návšteva materského centra- Žabka trieda č.1

[13.12.2014] vianočný koncert v ZUŠ

[12.12.2014] Vianočná besiedka 1. trieda III. MŠ

[12.12.2014] Vianočný koncert v ZUŠ 3. a 4. trieda III. MŠ

[08.12.2014] Vianočné vystúpenie detí III. MŠ 4. triedy v DK Javorina

[04.12.2014] Cvičíme pre zdravie - trieda č.5,6

[04.12.2014] Zúbky ako perličky - trieda č.5,6

[03.12.2014] Mikuláš v III. MŠ, 1. 2. 3. a 4. trieda

[03.12.2014] Netradičné cvičenie s Miškom III. MŠ 3. a 4. trieda

[02.12.2014] CVČ- jeseň, trieda č.3

[02.12.2014] Zdobenie medovníkov v 4. triede III.MŠ

[21.11.2014] Divadielko

[21.11.2014] Divadielko " Pod hríbom " v III. MŠ

[21.11.2014] Zúbky ako perličky v 1. a 2. triede III. MŠ

[14.11.2014] Blahoželáme - trieda č.1

[14.11.2014] Chodíme na čerstvý vzduch- trieda č.1

[14.11.2014] Hráme divadlo- trieda č.1

[14.11.2014] Hráme sa - trieda č.1

[14.11.2014] Oddychujeme - trieda č.1

[14.11.2014] Odšťavujeme - trieda č.1

[14.11.2014] Papáme - trieda č.1

[14.11.2014] Pečieme - trieda č.1

[14.11.2014] Tvoríme - trieda č.1

[14.11.2014] Učíme sa - trieda č.1

[14.11.2014] Varíme - trieda č.1

[11.11.2014] " Zúbky ako perličky " v 3. a 4. triede III. MŠ

[11.11.2014] jesenné šantenie s I. ročníkom ZŠ

[10.11.2014] škriatok Lapajko

[06.11.2014] Dopravná výchova s RÚVZ v III. MŠ

[06.11.2014] Lucka a Mirka z Lesoturu v 3.triede III. MŠ

[05.11.2014] Farebná jeseň v triede č. 5

[05.11.2014] Tekvičkové popoludnie - trieda č.3

[04.11.2014] Besiedka pre babičky a deduškov 3. trieda III. MŠ

[31.10.2014] Október- mesiac úcty k starším- trieda č.1

[31.10.2014] Tvorivá tekvičkovo- halloweenská dielňa- trieda č.1

[29.10.2014] Deti 4. triedy III. MŠ v Dome opatrovateľskej služby

[29.10.2014] Jesenné variácie v 4. triede III. MŠ

[29.10.2014] Prekvapenia pre starých rodičov v 4. triede III. MŠ

[29.10.2014] Rozprávka z mlyna v III. MŠ

[29.10.2014] Výlet za zvieratkami - trieda č. 3

[29.10.2014] Športové dopoludnie s basketbalom 3. a 4. trieda III. MŠ

[28.10.2014] Divadlo na traky - "Rozprávka z mlyna"

[28.10.2014] Farebná jeseň a zdravé dobrôtky Usilovné včielky 2. trieda

[28.10.2014] Jesenné pracovné popoludnie Usilovných včielok 2. trieda

[27.10.2014] Hry veselých šaškov - trieda č.6

[27.10.2014] Jesenné výtvory rodičov a detí - trieda č.6

[27.10.2014] Oslavy detí- trieda č.6

[27.10.2014] VESELÍ ŠAŠKOVIA na turistickej vychádzke- trieda č.6

[27.10.2014] VESELÍ ŠAŠKOVIA púšťajú šarkana- trieda č.6

[27.10.2014] Vitamíny v triede VESELÝCH ŠAŠKOV- trieda č.6

[27.10.2014] Šikovní VESELÍ ŠAŠKOVIA- trieda č.6

[24.10.2014] Jesenná besiedka a pracovné popoludnie v 3.triede III. MŠ

[24.10.2014] Jesenná besiedka a pracovné popoludnie v 4.triede III. MŠ

[22.10.2014] Basketbal - trieda č.3

[21.10.2014] Jeseň v 2. triede III.MŠ

[20.10.2014] Exkurzia na minifarmu v Lubine, Barine 3. a 4. trieda III. MŠ

[20.10.2014] Jeseň v 1. triede III.MŠ

[16.10.2014] predškoláci na návšteve u prváčikov

[16.10.2014] turistická vychádzka na Dubník

[11.10.2014] gazdovský dvor- varenie slivkového lekváru

[11.10.2014] predplavecká príprava

[08.10.2014] Plavecký výcvik 3. a 4. trieda III. MŠ

[08.10.2014] Šarkaniáda III. MŠ

[22.09.2014] Plavecký výcvik IV.MŠ - trieda č.3 a III. MŠ - trieda č.4

[21.09.2014] Jesenná brannoturistická vychádzka 3. a 4. trieda III. MŠ

[21.09.2014] Varenie lekváru-Gazdovský dvor, Turá Lúka 3. a 4. trieda III.MŠ

[17.09.2014] Gazdovský dvor - trieda č.3,4

[16.09.2014] Ja a moji kamaráti,Usilovné včielky ,2. trieda, Hurbanova 153

[16.09.2014] Naše prvé dni, Farebné kvietky , 1. trieda , Hurbanova 153

[20.07.2014] Rozlúčková opekačka Usilovné včielky 1. trieda Komenského

[20.07.2014] Škola v prírode Prašník Dúbrava Usilovné včielky 1. trieda

[27.06.2014] Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ III. MŠ 3. trieda

[25.06.2014] Rozlúčka s MŠ 2. trieda III. MŠ

[25.06.2014] Škola v prírode III. MŠ

[19.06.2014] MINIZOO - Lubina tr.č.3,4 Hurbanova 153

[19.06.2014] Návšteva CVČ tr.č.3,4 Hurbanova 153

[15.06.2014] Výlet Hustopeče Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1

[11.06.2014] Branno turistická vychádzka III. MŠ 3. a 4. trieda

[11.06.2014] Letný karneval III. MŠ

[11.06.2014] Výlet na hrad Veveří 3. trieda III. MŠ

[03.06.2014] Exotické zvieratá - návšteva detí III.MŠ 3. triedy v CVČ

[03.06.2014] Olympiáda hviezdičiek III. MŠ 3. trieda

[03.06.2014] Pohyb - moje hobby III. MŠ 3. a 4. trieda

[31.05.2014] Exkurzia v kvetinárstve IRIS Usilovné včielky 1. trieda Komen

[31.05.2014] Olympiáda Hviezdičiek Usilovné včielky 1. trieda Komenského

[31.05.2014] Sviatok mamičiek Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1

[31.05.2014] Výlet Trenčiansky hrad Usilovné včielky 1. trieda Komenského

[29.05.2014] Deň matiek v MŠ Hurbanova 153

[29.05.2014] Návšteva farmy v Podkylave, MŠ Hurbanova 153

[29.05.2014] Veľká noc u najmenších, MŠ Hurbanova 153

[26.05.2014] Výlet na farmu v Podkylave 4. trieda III. MŠ

[26.05.2014] Výlet na hospodársky dvor 2. trieda III. MŠ

[22.05.2014] Aktivity detí s LESOTUROM v 2. triede III. MŠ

[22.05.2014] Deň matiek 1. trieda III. MŠ

[22.05.2014] Deň matiek 2. trieda III. MŠ

[22.05.2014] Deň matiek 3. trieda III. MŠ

[22.05.2014] Deň matiek 4. trieda III. MŠ

[19.05.2014] AKTIVITY od 19.5. - 30.6.2014

[13.05.2014] Gazdovský dvor, Turá Lúka tr.č3,4

[29.04.2014] Basketbal III.MŠ 3. trieda

[29.04.2014] Deň Zeme v CVČ III. MŠ 3. trieda

[28.04.2014] DEŇ ZEME v CVČ Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1

[28.04.2014] Exkurzia u Dentálnej hygieničky Usilovné včielky1.trieda Kom

[28.04.2014] Veľkonočné kultúrne vystúpenie na námestí Usilovné včielky

[28.04.2014] Športové dopoludnie s MBK Stará Turá Usilovné včielky 1. trieda

[23.04.2014] " POZNÁTE ZAJKA " - návšteva CVČ III.MŠ 3. trieda

[23.04.2014] Hasičský a záchranný zbor - hasičská zbrojnica Turá Lúka III.MŠ

[23.04.2014] Návšteva na Gazdovskom dvore v Turej Lúke III. MŠ 3. trieda

[23.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 2. trieda

[16.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 3. trieda

[16.04.2014] Veľkonočné popoludnie III. MŠ 4. trieda

[15.04.2014] Pálenie Moreny III. MŠ

[10.04.2014] Zdobenie kraslíc s rodičmi tr.č.3, Hurbanova 153

[09.04.2014] Veľkonočné pletenie korbáčov Usilovné včielky 1.trieda Komen

[04.04.2014] Brannoturistická vychádzka na Dubník 3. trieda III.MŠ

[04.04.2014] Návšteva u uja sokoliara III. MŠ 2., 3., 4.trieda

[03.04.2014] Canisterapia 3. a 4. trieda III. MŠ

[03.04.2014] Pesničky o zvieratkách s ujom Janom III.MŠ 2., 3. a 4. trieda

[30.03.2014] Canisterapia Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1

[30.03.2014] Návšteva Mestskej knižnice K. Royovej Usilovné včielky 1. trieda

[30.03.2014] Putovanie vody s kvapôčkou Usilovné včielky 1. trieda Komen

[27.03.2014] Návšteva mestského múzea III. MŠ 3. trieda

[27.03.2014] Spoločensko fašiangový ples Usilovných včielok v MŠ Komenského

[26.03.2014] Návšteva knižnice, tr.č.4, Hurbanova 153

[24.03.2014] Deň vody III.MŠ 3. trieda

[24.03.2014] Návšteva knižnice K. Royovej III. MŠ 2., 3., 4. trieda

[19.03.2014] Jarná brannoturistická vychádzka III. MŠ 2. trieda

[19.03.2014] Vítame jar III. MŠ 1. trieda

[11.03.2014] Netradičné cvičenie s Miškom III.MŠ 3. trieda

[05.03.2014] Fašiangový týždeň Usilovné včielky 1. trieda Komenského 320/1

[05.03.2014] Hudobná hodinka v ZUŠ Usilovné včielky 1. trieda Komenského

[04.03.2014] Fašiangy, Hurbanova 153

[06.02.2014] Deň otvorených dverí v ZUŠ Usilovné včielky 1. trieda Komen

[06.02.2014] Divadelné predstavenie v III. MŠ : Rozprávkový vláčik

[06.02.2014] Exkurzia u chovateľa vtáctva Usilovné včielky 1.trieda Komen

[05.02.2014] Deň otvorených dverí v ZUŠ- III.MŠ

[04.02.2014] Zimné radovánky v III. MŠ