Novinka - KVETINKY, február, Kom., tr.č.1

FEBRUÁR, ČO SMIEŠNU TVÁR

 

Aj tento Február bude mesiac plný zábavy a hudby. Budeme spoznávať hudobné nástroje, oboznámime sa bližšie s fašiangovými tradíciami pomocou hier, prezentácií a i.

14.2. nás čaká triedny karneval, ale nielen to. Na návštevu naň sme prizvali aj školákov zo 4.A triedy, s ktorými radi spolupracujeme už od septembra. Spolu vojdeme do sveta rozprávok a zábavných súťaží.

Od 6.-13.2. absolvujeme korčuliarsky kurz na zimnom štadióne v NMnV v spolupráci s Penguin sport club.

Budeme sa viac venovať aj orientácii v časových vzťahoch_ročné obdobia, dni v týždni, mesiace v roku formou hier, predčitateľskej gramotnosti a i.

FOTO TUPridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k novinke:

... žiadne komentáre ...