Novinka - KVETINKY, September, Kom., tr.č.1

Milí rodičia a priatelia škôlky!

Leto ubehlo ako voda, a my sme sa opäť ocitli pred bránou školy, tentoraz na Komenského ulici, v areáli spolu so ZŠ.

Pre deti, pre vás, ale i pre nás nastali nemalé zmeny_nové triedne učiteľky, nové priestory a pozor_zrazu sme PREDŠKOLÁCI!

Čo to znamená:

- Za deti už nemusíte uhrádzať mesačne školné (rok pred nástupom do ZŠ)

- Povinná predškolská výchova vás zaväzuje k písomnému ospravedlneniu KAŽDEJ neprítomnosti vášho dieťaťa_z rodinných či zdravotných dôvodov.

-  Dôsledná príprava na vstup do ZŠ_systematické plnenie domácich úloh (vysvetlené na triednom RZ), spolupráca s MŠ, CPP, ZŠ, CVČ, ZUŠ a inými organizáciami.

Čaká nás množstvo aktivít, akcií, stretnutí.

Prehľad septembrových akcií:

 

FOTO TU

 

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k novinke:

... žiadne komentáre ...