Novinka - KVETINKY, Apríl, Kom., tr.č.1

A je tu už APRÍL

Aprílové počasie je hodné svojho mena - chvíľu leto, chvíľu jar, chvíľu zima.

9.-10.4.2024 deti čaká najdôležitejšia udalosť - zápis do 1.ročníka ZŠ.

Systematicky sa na to pripravovali, tak veríme, že to všetci zvládnu. Naďalej sa venujeme predčitateľskej gramotnosti a časovým vzťahom - ročné obdobia, dni v týždni, činnosti dňa, kalendár počasia...

15.4.2024 - branno-turistická vychádzka zameraná na pozorovanie charakteristických znakov jari.

18.4.2024 - loptové hry v telocvični MBK_spolupráca s p. Kačmárikom (MBK)

19.4.2024 nezabudneme ani na Deň Zeme - návšteva CVČ, triedenie odpadu, čistenie okolia..

30.4.2024 pozveme našich kamarátov školákov si zasúťažiť na školský dvor v rôznych športových disciplínach.

Samozrejme pokračujeme rôznymi tvorivými pracovnými, výtvarnými či pohybovými aktivitami.

FOTO TU

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k novinke:

... žiadne komentáre ...