Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:dobropisy
Cena:1 449.00 €
Číslo faktúry:2021500-2021501
Dátum vystavenia faktúry:13.01.2021
Dátum zverejnenia faktúry:13.04.2021

Príloha č. 1