Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:8 937.00 €
Číslo faktúry:2021031-2021051
Dátum vystavenia faktúry:01.03.2021
Dátum zverejnenia faktúry:20.04.2021

Príloha č. 1