Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:8 340.00 €
Číslo faktúry:2021071-2021091
Dátum vystavenia faktúry:03.05.2021
Dátum zverejnenia faktúry:15.06.2021

Príloha č. 1