Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:6 247.00 €
Číslo faktúry:2021052-2021070
Dátum vystavenia faktúry:01.04.2021
Dátum zverejnenia faktúry:16.06.2021

Príloha č. 1