Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:6 732.00 €
Číslo faktúry:2021115-2021132
Dátum vystavenia faktúry:01.07.2021
Dátum zverejnenia faktúry:19.08.2021

Príloha č. 1