Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:5 400.00 €
Číslo faktúry:2021133-2021145
Dátum vystavenia faktúry:02.08.2021
Dátum zverejnenia faktúry:02.11.2021

Príloha č. 1