Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:7 069.00 €
Číslo faktúry:2021146-2021173
Dátum vystavenia faktúry:02.09.2021
Dátum zverejnenia faktúry:02.11.2021

Príloha č. 1