Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:333
Predmet:3MŠ tovar ŠJ
Cena:6 530.00 €
Číslo faktúry:001
Dátum vystavenia faktúry:10.01.2022
Dátum zverejnenia faktúry:02.08.2022

Príloha č. 1