Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:9 892.00 €
Číslo faktúry:2022040-2022065
Dátum vystavenia faktúry:01.03.2022
Dátum zverejnenia faktúry:19.07.2022

Príloha č. 1