Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Dobropisy
Cena:4 489.00 €
Číslo faktúry:2023500-2023504
Dátum vystavenia faktúry:09.01.2023
Dátum zverejnenia faktúry:11.04.2023

Príloha č. 1